Hierv vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Peridos helpdesk.

De veelgestelde vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Algemeen

Algemeen

Waar kan ik meer informatie vinden over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) en de veranderingen? 

Op www.pns.nl/professionals/nipt vindt u informatie over de NIPT en antwoorden op veelgestelde vragen. Specifieke informatie voor bloedafnameorganisaties vindt u op www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname

Wat is de werkwijze voor een NIPT op medische indicatie?

De NIPT op medische indicatie is voor zwangeren die niet in aanmerking komen voor de NIPT binnen het reguliere screeningsprogramma op basis van de exclusie/verwijzingscriteria. Zij kunnen vanuit een Centrum voor Prenatale Diagnostiek een NIPT op medische indicatie aangeboden krijgen (voorheen TRIDENT-1). De bloedafnameorganisaties die de bloedafname verzorgen voor de NIPT op medische indicatie zijn hetzelfde als bij TRIDENT-1.
 
Voor de NIPT op medische indicatie geldt:

 • De oude TRIDENT-1 aanvraagformulieren zijn aangepast en per NIPT-laboratorium beschikbaar gesteld aan de aanvragers vanuit de Centra voor Prenatale Diagnostiek.
 • De bloedafnamesets voor de reguliere screening onderzoek (onderzoek ) kunnen niet gebruikt worden voor de NIPT op medische indicatie. De bloedafnameorganisatie schaft zelf verpak- en verzendmateriaal aan voor de NIPT op medische indicatie.
 • De NIPT-laboratoria maken met de bloedafnameorganisaties afspraken over de distributie van Streckbuizen en over de logistiek van het versturen van bloed naar het NIPT laboratorium.
 • De Streckbuizen met bloed moeten ook voor de NIPT op medische indicatie binnen 4 dagen na bloedafname in ontvangst zijn genomen door het NIPT-laboratorium. 
 • Bloedafname en verzending naar het NIPT-laboratorium kunnen op reguliere wijze gedeclareerd worden bij de ziektekostenverzekering van de zwangere.
 • Werkverdeling:
  NIPT-laboratorium Centra voor Prenatale Diagnostiek
  Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum)-locatie Vumc UMC Utrecht
  UMC Groningen
  Amsterdam UMC
  Erasmus MC Leiden UMC
  Erasmus MC
  Maastricht UMC+ Radboudumc
  Maastricht UMC+

   

Bloedafnamelocaties en locatiecodes

Bloedafnamelocaties en locatiecodes 

Kan een zwangere op elke bloedafnamelocatie in Nederland bloed laten afnemen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )

Nee, een zwangere kan alleen bloed laten afnemen voor de NIPT op locaties die hiervoor toegelaten zijn. Alle toegelaten locaties zijn te vinden op: www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie.  

Kan een zwangere zelf kiezen bij welke bloedafnameorganisatie en -locatie ze bloed laat afnemen? 

Ja, de zwangere kiest zelf bij welke organisatie en locatie ze bloed laat afnemen. Op het moment dat de verloskundig zorgverlener de NIPT aanvraagt moet de zwangere aangeven bij welke organisatie ze bloed wil laten prikken, dit vult de verloskundig zorgverlener in op de aanvraag. De zwangere kan zelf beslissen naar welke locatie van deze organisatie zij gaat voor de bloedafname. 

Als de zwangere toch naar een andere bloedafnameorganisatie wil gaan, dan moet ze hiervoor contact opnemen met haar verloskundig zorgverlener om de aanvraag aan te laten passen. 

Wat is de locatiecode, waar kan ik deze vinden, en waarom is de locatiecode belangrijk? 

De locatiecode is een code die per toegelaten bloedafnamelocatie is vastgelegd in Peridos. De BAO contactpersoon algemeen van uw organisatie heeft toegang tot Peridos en kan inzien welke code er per locatie is vastgelegd. 

Na iedere bloedafname stuurt uw organisatie een retourbericht naar Peridos met gegevens over de bloedafname, waaronder de locatiecode. Peridos weet op deze manier op welke locatie het bloed is afgenomen. De Regionale Centra gebruiken deze gegevens voor het contractbeheer, onder andere om te monitoren of elke bloedafnamelocatie gemiddeld minimaal 5 keer per week een afname voor de NIPT uitvoert.  

Is het nodig om voor elke bloedafnamelocatie een andere locatiecode op te geven? 

Ja, dat is nodig zodat in Peridos kan worden geregistreerd op welke locatie van uw organisatie een bloedafname heeft plaatsgevonden. Per afnamelocatie geeft u dus een unieke locatiecode op. Het is niet nodig om onderscheid te maken tussen de verschillende kamers op een bloedafnamelocatie, deze tellen als één afnamelocatie en hebben gezamenlijk dus één locatiecode.  

Waarom moet er gemiddeld minimaal 5 bloedafnames per afnamelocatie plaatsvinden? 

Structureel moet op iedere bloedafnamelocatie gemiddeld minimaal 5 keer per week bloedafname voor de NIPT uitgevoerd worden tenzij er binnen 20 kilometer reisafstand geen andere bloedafnamelocatie voor de NIPT is. Op deze manier wordt het aantal bloedafnamelocaties voor de NIPT enigszins beperkt, zonder dat dit ten koste gaat van de bereikbaarheid voor de zwangere. Dit is voornamelijk nodig omdat de NIPT bloedafnamesets alleen gebruikt kunnen worden voor de NIPT, kostbaar zijn en beperkt houdbaar. Daarnaast is enige routine in de (gedeeltelijk) digitale afhandeling van de NIPT bloedafname gewenst. 

Bloedafnamesets

Bloedafnamesets 

Werkt mijn organisatie met bloedafnamesets voor één of meerdere NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-laboratoria? 

Iedere bloedafnameorganisatie is gekoppeld aan één NIPT-laboratorium. Welk laboratorium dit is vindt u in het overzicht op www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/analyse. U gebruikt dus bloedafnamesets voor één NIPT-laboratorium. 

NB: Er is één bloedafnameorganisatie die de bloedbuizen naar twee NIPT-laboratoria stuurt. Dit is persoonlijk met deze organisatie afgestemd. 

Pre-afname

Pre-afname

Waar kan ik de afname-instructies vinden? 

In elke bloedafnameset zit een afname-instructie. De instructie is ook online te vinden via www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname. De uitgebreide afname-instructie, inclusief veelgestelde vragen, vindt u in het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname, dat te downloaden is via www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten.  

Waar kan ik een voorbeeld vinden van het papieren aanvraagformulier? En van de bevestigingsmail die de zwangere krijgt? 

Voorbeelden zijn meegestuurd in het informatiepakket en te vinden bij documenten voor bloedorganisaties.

Staat het BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer ) vermeld op het papieren aanvraagformulier (optie A) en in de digitale aanvraag (optie B)? 

Ja, op het papieren aanvraagformulier (optie A) en in de digitale aanvraag via LabOnline (optie B) staat het BSN van de zwangere vermeld. Heeft de zwangere geen BSN? Dan staan haar achternaam, voornamen, geboortedatum, postcode, huisnummer en woonplaats in de aanvraag. De identificatie van de zwangere vindt dan plaats aan de hand van deze gegevens. 

Wat is de bevestigingsmail zwangere?  

De bevestigingsmail is een mail die de zwangere van Peridos heeft ontvangen nadat de verloskundig zorgverlener de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) heeft aangevraagd. Deze bevestigingsmail ontvangt de zwangere zowel bij optie A (papieren aanvraagformulier) als optie B (digitale aanvraag via LabOnline). De bevestigingsmail is ervoor bedoeld om de zwangere zelf een bewijs te sturen dat de NIPT is aangevraagd. Ook kan ze in de mail zienvanaf wanneer ze bloed mag laten afnemen, voor welke bloedafnameorganisatie ze heeft gekozen, en voor welke test (met/zonder nevenbevindingen).  

De pre-afname, inclusief identificatie van de zwangere, doet u met behulp van het aanvraagformulier. Als de zwangere het aanvraagformulier is vergeten, kunt in plaats daarvan de bevestigingsmail gebruiken. 

Wordt de bevestigingsmail naar de zwangere beveiligd verzonden?   

De bevestigingsmail naar de zwangere wordt inderdaad beveiligd verzonden, namens de verloskundig zorgverlener via Peridos. Dit wordt geregeld via ZorgMail met een 2-factor authenticatie proces. Enige voorwaarde is dat de praktijk van de verloskundig zorgverlener hiervoor akkoord heeft gegeven aan Peridos. Dit akkoord registreert de praktijk bij de gegevens van de zorginstelling in Peridos. Als de praktijk hier geen akkoord voor heeft gegeven moet de verloskundig zorgverlener op een andere manier zorgen dat de zwangere goed geïnformeerd is over de NIPT aanvraag.   

Waarom staat er geen BSN in de bevestigingsmail, en hoe vindt de identificatie van de zwangere dan plaats? 

De pre-afname, inclusief identificatie van de zwangere, doet u met behulp van het aanvraagformulier. Als de zwangere het aanvraagformulier is vergeten, kunt in plaats daarvan de bevestigingsmail gebruiken die de zwangere heeft ontvangen. In de bevestigingsmail staat geen BSN, omdat dit juridisch gezien niet mag.  Als u de pre-afname met de bevestigingsmail doet, dan controleert u de naam en geboortedatum in de bevestigingsmail aan de hand van het legitimatiebewijs. Als deze overeenkomen, neemt u het BSN dat op het legitimatiebewijs staat over in het dossier van de zwangere in uw LIMS. 

Hoe wordt de NIPT aangevraagd als een zwangere geen BSN heeft? En hoe vindt dan de pre-afname plaats? 

De verloskundig zorgverlener vraagt de NIPT aan via Peridos via de optie Cliënt zonder BSN. Zie voor meer informatie hoe dit werkt: https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2021/10/20210909-Beschrijving-invullen-labaanvraag-NIPT-v1.2.pdf. In de NIPT aanvraag, zowel op het papieren aanvraagformulier als in de digitale aanvraag, worden vervolgens meer persoonsgegevens van de zwangere meegestuurd. Deze gegevens zijn: achternaam, voornamen, geboortedatum, postcode, huisnummer en woonplaats. De identificatie van de zwangere bij de pre-afname vindt dan plaats aan de hand van deze gegevens. 

Staat op het papieren aanvraagformulier (optie A) en in de digitale aanvraag (optie B) voor welke bloedafnameorganisatie de zwangere heeft gekozen?  

Ja, de bloedafnameorganisatie die de zwangere heeft gekozen staat in de aanvraag vermeld. De bloedafnamelocatie staat niet in de aanvraag. De zwangere kan zelf de locaties kiezen, deze keuze hoeft ze niet door te geven.  

Wat moet ik doen als de keuze voor de bloedafnameorganisatie die in de aanvraag staat niet klopt? 

Als de bloedafnameorganisatie in de aanvraag niet klopt is dat alleen een probleem als uw organisatie met digitale aanvragen via LabOnline werkt, omdat de aanvraag dan niet binnenkomt. In dat geval moet de zwangere direct contact opnemen met haar verloskundig zorgverlener om de aanvraag aan te laten passen. Werkt uw organisatie met het papieren aanvraagformulier? Dan is het niet nodig om de aanvraag aan te passen en kan de bloedafname gewoon plaatsvinden. 

Is er een bewaartermijn voor het papieren aanvraagformulier? Stel dat mijn organisatie een standaardprocedure heeft voor het bewaren van aanvraagformulieren voor 3 maanden, mag dat dan?  

Er is geen standaard bewaartermijn voor het papieren aanvraagformulier. Het papieren aanvraagformulier kan na afname vernietigd worden. Er is geen bezwaar tegen om het formulier 3 maanden te bewaren als dit nodig is in verband met kwaliteitsborging en als dat is vastgelegd in een interne procedure.  

Mijn organisatie werkt met digitale aanvragen via LabOnline. Doet de verloskundig zorgverlener de aanvraag in LabOnline? 

Nee, de verloskundig zorgverlener doet de aanvraag altijd in haar bronsysteem (verloskundig informatiesysteem) of in Peridos.  

Afname en retourbericht

Afname en retourbericht 

Waarom dient het retourbericht binnen 1 uur na bloedafname verzonden te worden? Wat zijn de consequenties van vertraagde terugkoppeling? 

Het is belangrijk dat het retourbericht naar Peridos verzonden is op het moment dat de bloedbuizen gescand worden bij het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-laboratorium. Als er op het moment van scannen bij de bloedbuizen bij het NIPT-laboratorium nog geen retourbericht bij Peridos binnen is gekomen, dan kan Peridos ook niet aan het NIPT-laboratorium laten weten welke zwangere en aanvraaggegevens er aan de buis gekoppeld zijn. Het NIPT-laboratorium moet de buizen dan op een later moment nogmaals scannen. Als er dan nog steeds geen koppeling is, moet het laboratorium de buizen vernietigen. De zwangere moet dan opnieuw bloed laten afnemen. 

Hoe dient er gehandeld te worden als de retourberichtkoppeling voor enige tijd niet beschikbaar is? 

Als er een retourbericht naar Peridos is gestuurd dat foutieve informatie bevat, bijvoorbeeld een verkeerde afnamedatum, stuur dan niet een tweede retourbericht naar Peridos, maar neem contact op met de Peridos Helpdesk (helpdesk@peridos.nl). Lukt het niet om het retourbericht naar Peridos te sturen? En is dit probleem niet binnen één uur na de bloedafname opgelost? Neem dan direct contact op met de Peridos Helpdesk (helpdesk@peridos.nl). 

Er wordt voor notificaties over een e-mailadres gesproken. Wanneer is dit opgegeven en met welk doel?  

Dit is het e-mailadres van de persoon met de rol BAO contactpersoon algemeen in Peridos. Om dit e-mailadres is gevraagd bij het aanvragen van de rollen voor Peridos en het is geregistreerd in Peridos. Het e-mailadres zal worden gebruikt om contact op te nemen met de BAO contactpersoon algemeen in het geval van foutmeldingen of problemen bij het verzenden van het retourbericht. Voor het wijzigen van dit e-mailadres neem contact op met de Peridos helpdesk (helpdesk@peridos.nl).

Verpakken en verzenden van bloedbuizen

Verpakken en verzenden van bloedbuizen

Klopt het dat je maar voor één verzendmethode kunt kiezen? 

Dat klopt. In de overeenkomst is vastgelegd dat uw organisatie moet kiezen voor één verzendmethode (koerier/PostNL) voor het versturen van de bloedbuizen naar het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )-laboratorium. Deze keuze mag u jaarlijks wijzigen. U mag slechts één verzendmethode kiezen omdat het standaardtarief dat uw organisatie per NIPT bloedafname betaald krijgt gebaseerd is op deze keuze.

Mijn organisatie maakt gebruik van verzending via de haalservice van PostNL. Is het nodig om de bloedafnames op vrijdag met een koerier te verzenden zodat ze op tijd bij het NIPT-laboratorium zijn? 

PostNL geeft aan dat bloedbuizen die op vrijdag worden opgehaald in principe op maandag bezorgd worden op het NIPT-laboratorium. Het kan echter zo zijn, als de bloedbuizen laat op vrijdag worden opgehaald, dat bezorging op maandag niet altijd mogelijk is. Het advies van PostNL is daarom om individueel contact met hen te zoeken om duidelijkheid/zekerheid te krijgen over bezorging op maandag. Hiervoor kunt u terecht bij de bij u bekende contactpersoon of accountmanager van PostNL.   

Naar welk NIPT-laboratorium moeten de bloedbuizen verstuurd worden? 

Iedere bloedafnameorganisatie is gekoppeld aan één NIPT-laboratorium. Welk laboratorium dit is, vindt u in het overzicht dat gepubliceerd is op www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/analyse.  

Kan er ook op zaterdag worden afgeleverd bij het NIPT-laboratorium? 

Nee, de monsterontvangst van de NIPT-laboratoria is geopend op maandag t/m vrijdag. In het Document Werkafspraken NIPT Bloedafname vindt u meer informatie over de openingstijden en adressen van de laboratoria. U kunt dit document vinden op: www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/documenten.

Uitbetaling

Uitbetaling 

Mijn organisatie maakt gebruik van verzending via de haalservice van PostNL. Vanwege een feestdag of een andere omstandigheden wordt af en toe gebruik gemaakt van een koerier. Kunnen we deze kosten declareren? 

Nee, de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) bloedafname wordt uitbetaald volgens een standaardtarief per uitgevoerde bloedafname. De keuze die uw organisatie heeft gemaakt voor een verzendmethode (haalservice PostNL of koerier) bepaalt welk standaardtarief uw organisatie per bloedafname krijgt uitbetaald. Het is niet mogelijk om incidentele koerierskosten te declareren.  

Kunnen correcties aan declaraties direct in Peridos ingevoerd worden? 

Peridos maakt declaraties automatisch aan op basis van een ontvangen retourbericht bloedafname NIPT. Deze declaraties kunnen niet handmatig aangepast worden. Mocht er iets misgegaan zijn in het retourbericht bloedafname, waardoor de declaratiegegevens niet kloppen, dan kunt u het beste contact opnemen met de Peridos Helpdesk via www.peridos.nl/helpdesk.  

Is het financiële kenmerk na facturering voor meerdere declaraties tegelijk aan te passen? 

U heeft de mogelijkheid om een eigen, financieel kenmerk mee te sturen in het retourbericht bloedafname NIPT. Dit kenmerk wordt automatisch overgenomen op de bijbehorende declaratie. Nadat de declaratie is aangemaakt kan dit kenmerk niet meer gewijzigd worden, dus ook niet in bulk. 

Welke persoon in Peridos heeft inzage in de rapporten? 

In Peridos zijn enkele schermen met financiële overzichten, waaronder het declaratieoverzicht en het declaratiebundeloverzicht. Deze schermen zijn inzichtelijk voor de personen met de rol BAO contactpersoon financiën en BAO financiën inzage

Kunnen de uitgebreide declaratierapporten ook in Excel-format uitgelezen worden? 

In Peridos is een declaratieoverzicht beschikbaar. De declaraties in dit overzicht kunnen via het icoontje direct boven de tabel als Excel-bestand gedownload worden. Let op: het aantal regels dat in één keer geëxporteerd kan worden is wel gemaximeerd. 

Is er een vergoeding voor de inrichting van het retourbericht? (Inrichting in LIS / rapportage naar cloverleaf / inrichten cloverleaf voor rapportage zorgmail / testen berichten.) 

Met de LIMS’en worden aparte afspraken gemaakt om de implementatiekosten voor de bloedafnameorganisaties omlaag te brengen. Daarnaast is in het tarief per bloedafname rekening gehouden met implementatiekosten voor de inrichting. Het tarief per bloedafname voor de bloedafnameorganisaties zal tijdelijk iets verhoogd worden in verband met de extra administratietijd vanwege de tijdelijke werkwijze met het papieren aanvraagformulier. Meer informatie hierover vindt u in de NIPT Update van februari 2023 (zie www.pns.nl/professionals/nipt/praktisch/bloedafname/updates).