Wie geeft de uitslag van de NIPT en hoe? 

Dit hangt af van de uitslag, er zijn drie mogelijkheden:

 • Er is geen aanwijzing voor down-, edwards- of patausyndroom en er is ook geen nevenbevinding te melden. 
  • De counselor geeft de uitslag zo spoedig mogelijk door aan de zwangere. Dit mag telefonisch. De zwangere moet in elk geval ook een schriftelijke bevestiging krijgen (de brief is te printen vanuit Peridos).  Indien de zwangere dit wenst, kan de uitslag per veilige e-email (zoals via Zorgmail) verstuurd worden. 
    
 • Er is een aanwijzing voor down-, edwards- of patausyndroom. 
  • De counselor geeft de uitslag telefonisch door. 
  • Wil de zwangere zekerheid over de uitslag of wenst ze de zwangerschap te beëindigen? Dan is invasief onderzoek nodig. Vertel welk vervolgonderzoek mogelijk is. 
  • Wijs de zwangere op de mogelijkheid voor een gesprek bij een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 
  • Vertel dat ze daar een counselingsgesprek krijgt met een verloskundig zorgverlener die kan helpen een weloverwogen keuze te maken. 
    
 • Er is een aanwijzing voor een nevenbevinding. 
  • De klinisch geneticus informeert de counselor en nodigt de zwangere zelf uit voor een gesprek in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek. De counselor regelt in het bronsysteem de verwijzing van de zwangere naar de klinisch geneticus van het Centrum voor Prenatale Diagnostiek. 
  • De klinisch geneticus en/of gynaecoloog legt uit wat de aanwijzing voor  de nevenbevinding betekent en zal de mogelijkheden van vervolgonderzoek bespreken. 
  • In een enkel geval kan het voorkomen dat de betekenis van de nevenbevinding, ook na vervolgonderzoek, niet duidelijk wordt. 

Zie de publiekspagina voor informatie over de uitslag van NIPT.  

Is een NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-uitslag niet binnengekomen?

Neem contact op met de Peridos Helpdesk.