Hier vind je de veelgestelde vragen van counselors over de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test). Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met de Peridos helpdesk.

Bij 0,4% (dus 4 op de 1.000) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-uitslagen wordt een nevenbevinding gezien. De kans op een nevenbevinding is ongeveer gelijk aan de kans op een aanwijzing voor downsyndroom.

Bij de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) worden de geslachtschromosomen niet gerapporteerd. Daar is geen vergunning voor. De laboratoria die de NIPT-analyse uitvoeren hebben vanuit de overheid alleen een vergunning voor het vaststellen van eventuele afwijkingen waar de NIPT zich op richt. De NIPT richt zich niet op het geslacht van de foetus.

Een leiomyoom is een ander woord voor vleesboom of myoom. Het is een van de bijzonderheden in de medische voorgeschiedenis die belangrijk zijn om te registeren bij het aanvragen van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test). Een leiomyoom kan er namelijk voor zorgen dat de NIPT minder betrouwbaar is. Dit komt doordat een leiomyoom (vleesboom) een wildgroei is van cellen van de baarmoederwand. Het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van het leiomyoom circuleert ook in het bloed van de zwangere. Als de cellen van een leiomyoom een chromosoomafwijking hebben kan dat ook met de NIPT worden gezien. Een afwijkende NIPT kan dus veroorzaakt worden door de aanwezigheid van een leiomyoom. Met de NIPT kan echter geen onderscheid gemaakt worden tussen DNA afkomstig van het leiomyoom, de placenta of het kind. Er is dan invasief prenataal tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) vervolgonderzoek nodig. Zwangeren met een leiomyoom komen wel in aanmerking voor NIPT, omdat leiomyomen vaak een chromosoomafwijking hebben maar niet altijd. Type/locatie/grootte is niet van belang, alleen de aan- of afwezigheid.

Ja dat klopt, ook zonder Nederlandse zorgverzekering of BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer) kun je een zwangere die bij jou onder controle is een NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) aanbieden. Voorwaarde is wel dat je als verloskundig zorgverlener een contract hebt met het Regionaal Centrum. Voor zwangeren zonder BSN geldt dat de aanvraag altijd vanuit Peridos wordt gedaan.