NIPTniet-invasieve prenatale test ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom en de kans is groter dat de uitslag klopt. Dat wil zeggen dat de NIPT minder zwangeren ten onrechte doorstuurt voor vervolgonderzoek. Er zijn meer verschillen tussen de NIPT en de combinatietest: In de tabel kunt u de twee testen met elkaar vergelijken. 

Ook uw verloskundige of gynaecoloog kunnen u meer uitleggen over de verschillen tussen de testen.

 

Combinatietest

NIPTniet-invasieve prenatale test

Hoe gaat de test?

Bloedonderzoek bij zwangere en nekplooimeting met een echo bij het kind.

Bloedonderzoek bij zwangeren.

Is deze test een wetenschappelijke studie?

Nee, de test wordt al langer gebruikt in Nederland.

Ja, dit is in Nederland een nieuwe test. U moet toestemming geven dat van uw gegevens worden gebruikt voor de wetenschappelijke studie. Zie ook www.meerovernipt.nl.

Kan ik door de test een miskraam krijgen?

Nee.

Nee.

Wanneer kan ik de test doen?

Bloedonderzoek tussen 9 en 14 weken en nekplooimeting tussen 11 en 14 weken zwangerschap.

Vanaf 11 weken zwangerschap.

Hoe lang duurt het voor ik de uitslag heb?

Dit verschilt per echocentrum. Als het bloed een of twee weken voor de echo is afgenomen, dan krijgt u de uitslag meestal op de dag van de echo. Als het bloed later is afgenomen, dan krijgt u de uitslag enkele dagen na de echo.

Binnen 10 werkdagen.

Ontdekt de test alle kinderen met down-, edwards- en patausyndroom?

Nee. De test ontdekt ongeveer

  • 85 van de 100 kinderen met downsyndroom,
  • 77 van de 100 kinderen met edwardssyndroom,
  • 65 van de 100 kinderen met patausyndroom.

Nee. De test ontdekt ongeveer

  • 97 van de 100 kinderen met downsyndroom,
  • 90 van de 100 kinderen met edwardssyndroom,
  • 90 van de 100 kinderen met patausyndroom.

De uitslag van de test is gunstig. Hoe zeker is het dat mijn kind geen down-, edwards- of patausyndroom heeft?

De uitslag (1 op …) geeft aan hoe groot de kans is, dat de uitslag klopt. Is de kans kleiner dan 1 op 200 (bijvoorbeeld 1 op 1.000)? U heeft geen verhoogde kans. U hoeft geen vervolgonderzoek.

Meer informatie: 'Kans, hoe kunt u zich dat voorstellen?'

De uitslag ‘niet-afwijkend’ klopt bijna altijd. Minder dan 1 van de 1.000 zwangeren met deze uitslag is toch zwanger van een kind met een van de aandoeningen. U hoeft geen vervolgonderzoek.

De uitslag van de test is ongunstig. Hoe zeker is het dat mijn kind down-, edwards of patausyndroom heeft?

De uitslag (1 op ….) geeft aan hoe groot de kans is, dat uw kind de aandoening heeft. Is de kans 1 op 200 of hoger (bijvoorbeeld 1 op 50)? U heeft een verhoogde kans. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

Meer informatie: 'Kans, hoe kunt u zich dat voorstellen?'

Heeft u een afwijkende uitslag? Ongeveer 90 van de 100 vrouwen met zo’n uitslag zijn echt zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.

U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

Lukt de test altijd?

Meestal wel. De nekplooi van het kind is om verschillende redenen niet altijd goed te meten, zoals overgewicht bij zwangeren.

Bij 2 op de 100 vrouwen mislukt de test. Hiervoor zijn verschillende redenen. Bij vrouwen met ernstig overgewicht (obesitas) mislukt de test vaker en is hij minder betrouwbaar.

Kan de test onverwachte nevenbevindingen geven?

Bij de nekplooi-meting kunnen ook andere, vaak ernstige aandoeningen aan het licht komen. Het gaat dan om grote afwijkingen zoals het ontbreken van armen, benen of hersenen en open buik.

De NIPT kan aanwijzingen geven voor chromosoomafwijkingen in het kind, in de placenta (moederkoek) en heel soms bij de zwangere. De afwijkingen variëren van heel ernstig tot minder ernstig.
Lees hier meer over nevenbevindingen.

Kan ik kiezen om nevenbevindingen van de test wel of niet te horen?

U krijgt eventuele nevenbevindingen altijd te horen.

U kunt kiezen om eventuele nevenbevindingen niet te horen.

Kan ik meedoen als ik in verwachting ben van een tweeling?
 

Ja, u krijgt voor elk kind een uitslag.

Ja, kijk voor meer informatie op www.pns.nl/dep/tweeling