WEBVTT 00:00:04.190 --> 00:00:07.850 Pasgeboren baby's kunnen een aangeboren gehoorverlies hebben. 00:00:07.850 --> 00:00:11.280 Een gehoorscreening helpt dit vroegtijdig te ontdekken. 00:00:11.280 --> 00:00:15.600 Bij de eerste twee screenings wordt gebruik gemaakt van de OAE-methode. 00:00:15.600 --> 00:00:22.290 Kinderen bij wie een OAE-screening geen voldoende resultaat heeft opgeleverd aan beide oren 00:00:22.290 --> 00:00:24.430 krijgen nog een gehoorscreening. 00:00:24.430 --> 00:00:28.480 Hierbij wordt een andere methode gebruikt: de AABR-methode. 00:00:28.480 --> 00:00:34.390 Net als van de OAE-screening merkt de baby nauwelijks iets van de test. 00:00:34.390 --> 00:00:36.730 Meestal slaapt het kind rustig door. 00:00:36.730 --> 00:00:40.989 In deze animatie maken we zichtbaar hoe deze methode werkt. 00:00:40.989 --> 00:00:48.600 Bij deze gehoorscreening krijgt de baby elektroden op het voorhoofd, in de nek en op de rug of 00:00:48.600 --> 00:00:49.850 het borstbeen geplakt. 00:00:49.850 --> 00:00:54.559 Deze elektroden zijn via een kabeltje verbonden met het meetapparaat. 00:00:54.559 --> 00:00:59.899 De elektroden kunnen alleen signalen registreren er loopt geen stroom doorheen. 00:00:59.899 --> 00:01:04.210 Ook krijgt het kind op elk oor een zogeheten 'oorkapje'. 00:01:04.210 --> 00:01:10.420 Via deze oorkapjes wordt zeventig keer per seconde een geluidje aangeboden aan elk oor. 00:01:10.420 --> 00:01:20.080 Dat klinkt zo: 00:01:20.080 --> 00:01:25.200 Via het trommelvlies en het middenoor gaat het geluid naar het slakkenhuis. Hier worden de geluidsgolven omgezet in elektrische signalen. 00:01:25.200 --> 00:01:28.700 De signalen worden via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid. 00:01:28.700 --> 00:01:34.890 De elektroden registreren of de geluidssignalen goed in de hersenstam aankomen. 00:01:34.890 --> 00:01:39.860 Als dit zo is betekent dit dat het gehoor vrijwel zeker voldoende is. 00:01:39.860 --> 00:01:44.830 Als de meting klaar is, wordt op het scherm van het apparaat het resultaat zichtbaar. 00:01:44.830 --> 00:01:50.700 Indien er "PASS" op het scherm verschijnt, is het gehoor van het kind vrijwel zeker voldoende. 00:01:50.700 --> 00:01:56.060 Als er "REFER" in beeld komt te staan, is het nog niet zeker of het gehoor goed werkt. 00:01:56.060 --> 00:02:01.350 Om vast te stellen of de baby een gehoorverlies heeft en om er achter te komen wat de aard 00:02:01.350 --> 00:02:05.750 van het gehoorverlies is, is het belangrijk dat het gehoor verder wordt onderzocht. 00:02:05.750 --> 00:02:09.229 Her vervolgonderzoek gebeurt in een Audiologisch Centrum. 00:02:09.229 --> 00:02:16.030 Dat is een instelling die gespecialiseerd is in onderzoek van gehoor, spraak en taal. 00:02:16.030 --> 00:02:20.380 Het Audiologisch Centrum is soms verbonden aan een ziekenhuis.