WEBVTT 00:00:00.810 --> 00:00:04.480 Pasgeboren baby's kunnen een aangeboren gehoorverlies hebben. 00:00:04.480 --> 00:00:07.910 Een gehoorscreening helpt dit vroegtijdig te ontdekken. 00:00:07.910 --> 00:00:14.610 Wanneer na twee screeningsrondes met de OAE-methode nog geen voldoende gehoor is aangetoond aan 00:00:14.610 --> 00:00:18.010 beide oren volgt een derde screeningsronde. 00:00:18.010 --> 00:00:22.730 Hierbij wordt een andere methode gebruikt; de AABR-methode. 00:00:22.730 --> 00:00:28.710 AABR staat voor Automated Auditory Brainstem Response. 00:00:28.710 --> 00:00:34.130 Kort gezegd wordt hierbij na het aanbieden van een geluidssignaal getest of het geluid 00:00:34.130 --> 00:00:36.450 tot op hersenstamniveau goed doorkomt. 00:00:36.450 --> 00:00:40.700 In deze animatie maken we zichtbaar hoe deze methode werkt. 00:00:40.700 --> 00:00:48.890 Bij de AABR-gehoorscreening worden elektroden op het voorhoofd, in de nek en op de rug of 00:00:48.890 --> 00:00:50.710 op het borstbeen van het kind geplakt. 00:00:50.710 --> 00:00:55.010 De elektroden zijn via een kabeltje verbonden met het meetapparaat. 00:00:55.010 --> 00:00:58.980 Op elk oor wordt een zogeheten 'oorkapje' aangebracht. 00:00:58.980 --> 00:01:05.829 Via deze oorkapjes wordt zeventig keer per seconde een geluidje aangeboden aan elk oor. 00:01:05.829 --> 00:01:06.820 Dat klinkt zo: 00:01:12.020 --> 00:01:16.340 Via het trommelvlies en het middenoor wordt het geluid naar het slakkenhuis geleid. 00:01:16.350 --> 00:01:22.689 Hier worden de geluidsgolven door de binnenste haarcellen omgezet in elektrische signalen. 00:01:22.689 --> 00:01:26.659 Deze signalen worden via de gehoorzenuw naar de hersenen geleid. 00:01:26.659 --> 00:01:31.170 Het slakkenhuis is in de lengterichting in drieën verdeeld. 00:01:31.170 --> 00:01:36.389 In het middelste deel, de scala media, bevindt zich het orgaan van Corti. 00:01:36.389 --> 00:01:41.479 In het orgaan van Corti vinden we de binnenste en buitenste haarcellen. 00:01:41.479 --> 00:01:46.319 De binnenste haarcellen zetten de trillingen van de vloeistof in het slakkenhuis om in 00:01:46.319 --> 00:01:48.200 elektrische signalen. 00:01:48.200 --> 00:01:53.119 Deze elektrische signalen worden via de gehoorzenuw naar de hersenstam geleid. 00:01:53.119 --> 00:02:00.299 Bij deze gehoorscreening registreren de elektroden de elektrische activiteit in de hersenstam. 00:02:00.299 --> 00:02:05.479 Als de meting klaar is, wordt op het scherm van het apparaat het resultaat zichtbaar. 00:02:05.479 --> 00:02:11.549 Indien er "PASS" op het scherm verschijnt, is het gehoor van het kind vrijwel zeker voldoende. 00:02:11.549 --> 00:02:17.069 Als er "REFER" in beeld komt te staan, is het nog niet zeker of het gehoor goed werkt. 00:02:17.069 --> 00:02:22.069 Om vast te stellen of er sprake is van een gehoorverlies en om de aard van het gehoorverlies 00:02:22.069 --> 00:02:26.980 te achterhalen is het belangrijk dat het gehoor van de baby verder wordt onderzocht. 00:02:26.980 --> 00:02:29.760 Dit gebeurt in een Audiologisch Centrum.