De echoscopist bekijkt uw kind van top tot teen. Zij kijkt of uw kind lichamelijke afwijkingen heeft. Ze kijkt ook of uw kind goed groeit, of er voldoende vruchtwater is en waar de moederkoek (placenta) zit.

Welke lichamelijke afwijkingen kan de echoscopist zien op de echo?

Afwijkingen die vaak goed te zien zijn: open rug, open schedel, breuk of gat in de buikwand, breuk of gat in het middenrif, klompvoet, hazenlip, afwezigheid of afwijking van de nieren, afwijkingen aan de armen of benen, afwijkende ontwikkeling van de botten en hartafwijkingen.

De echoscopist kan niet alles zien. Als zij geen afwijkingen ziet, is dit geen garantie op een gezond kind.