De uitvoering van de neonatale hielprikscreening vergt goede samenwerking in de hele keten. De volledige informatie over taken en verantwoordelijkheden van de diverse ketenpartners staat in het Draaiboek Hielprikscreening. Ook staan daar de documenten en materialen die nodig zijn voor de uitvoering van de hielprik.

Overige informatie en documenten voor professionals zijn hier te vinden.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek Hielprikscreening met onder andere de actuele afkapgrenzen verwijstermijnen en de E-learning

Nieuwsbrieven

Voor pns-nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief

Uitvoerenden van de hielprik kunnen zich abonneren op Hielpriknieuws voor Screeners

Webshop

Foto van de voorkant van de folder van hielprik en gehoortest bij pasgeborenen en de folder Spiekboekje Hielprikscreening

Gedrukte folders over de hielprik en andere screeningen bestelt u via de webshop