De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) is een bloedtest. Hiermee kun je in je bloed laten onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Waarom de NIPT?

Je kunt kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) als je tijdens de zwangerschap al wil weten of jouw kind het downsyndroom, edwardssyndroom of patausyndroom heeft.
Mensen met downsyndroom hebben een verstandelijke beperking. Iemand wordt daarmee geboren. Bij de een is het ernstiger dan bij de ander. Van tevoren is daar niets over te zeggen.
Edwardssyndroom en patausyndroom komen veel minder voor dan downsyndroom. Het zijn zeer ernstige aandoeningen. De meeste kinderen overlijden voor of rond de geboorte.

De NIPT kan ook andere aandoeningen vinden. Dit heet nevenbevindingen. Je kiest zelf of je deze wilt weten.

Wil je de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)? Je krijgt eerst een gesprek

Bij  je eerste bezoek vraagt jouw verloskundige of gynaecoloog of je meer wil weten over de NIPT. In een uitgebreid gesprek krijg je dan informatie over het onderzoek en de aandoeningen.
Je kiest zelf  of je de NIPT wilt. Denk goed na over de volgende vragen:
•    Hoeveel wil je tijdens de zwangerschap al weten over jouw kind?
•    Als je te horen krijgt dat jouw kind het down-, edwards- of patausyndroom heeft, wat wilt je dan doen?

Wanneer kun je de NIPT krijgen?

Het  onderzoek met de NIPT kan vanaf 10 weken zwangerschap.

Hoe gaat de NIPT?

De NIPT  is een bloedonderzoek. Voor het bloedonderzoek wordt bloed afgenomen uit je arm. Jouw verloskundige of gynaecoloog vertelt je waar je bloed kan laten afnemen. Je vindt de locaties ook op www.peridos.nl/zoek-bloedafnameorganisatie. Het laboratorium onderzoekt jouw bloed.

De uitslag

Je krijgt de uitslag  binnen 10 kalenderdagen. De NIPT geeft geen zekerheid. Soms zijn er wel aandoeningen, maar deze worden niet met de NIPT opgespoord. Maar als je een niet-afwijkende uitslag hebt, hoef je geen vervolgonderzoek.

Vervolgonderzoek

Als je een afwijkende uitslag hebt, kun je kiezen voor vervolgonderzoek. Daarmee kun je zeker weten of jouw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

Wat kost de NIPT?

Je betaalt niets het uitgebreide gesprek met jouw verloskundige of gynaecoloog en de NIPT.  De kosten van vervolgonderzoek gaan soms af van jouw eigen risico.  

Wat je verder nog moet weten

Wil je de NIPT? Gegevens over het onderzoek en de uitslag komen ook in een landelijk  informatiesysteem (Peridos).