Welke uitslagen kunt u krijgen?

  1. U bent waarschijnlijk niet zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is niet-afwijkend. Deze uitslag klopt bijna altijd. De kans is zeer klein dat u toch een kind krijgt met down-, edwards- of patausyndroom. U krijgt geen vervolgonderzoek.
  2. U bent mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is afwijkend. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.
  3. Soms mislukt de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ).  Twee van de 100 vrouwen die de NIPT doen, krijgen deze uitslag. U kunt ervoor kiezen om de NIPT nog een keer te laten doen. U hoeft hier niet opnieuw voor te betalen.

Wilde u ook informatie over nevenbevindingen? Dan krijgt u ook daarover uitslag.

Geeft de uitslag van de screening onderzoek (onderzoek )onderzoek zekerheid?

Nee. De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) geeft geen zekerheid. Als u een gunstige uitslag heeft, hoeft u geen vervolgonderzoek laten doen. De kans dat uw kind alsnog down-, edwards-, of patausyndroom heeft is heel klein. Als u een ongunstige uitslag heeft, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen.

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

U krijgt de uitslag binnen 10 werkdagen.

Van wie en hoe krijg ik de uitslag te horen?

Dit verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek over geïnformeerd.
Heeft u ervoor gekozen om bij de NIPT ook eventuele nevenbevindingen te horen? Als er nevenbevindingen zijn gevonden, krijgt u de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. U kunt ook worden gebeld door een deskundige van een Centrum voor Prenatale Diagnostiek of een polikliniek klinische genetica van een universitair ziekenhuis.

Wat als de uitslag van de NIPT goed is?

Een goede uitslag ('niet-afwijkend') wil zeggen dat er geen aanwijzingen dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De kans is heel klein dat uw kind toch een van deze aandoeningen heeft. Minder dan 1 van de 1.000 zwangeren met deze uitslag is toch zwanger van een kind met een van de aandoeningen. U hoeft geen vervolgonderzoek.

Wat als de NIPT mislukt?

Bij ongeveer 2 op de 100 vrouwen lukt de NIPT niet en komt er geen uitslag. Dit kan verschillende redenen hebben.

Als de NIPT bij u mislukt is, kunt u de test nog een keer laten doen. Daarvoor moet u opnieuw bloed af laten nemen. U hoeft hier dan niet extra voor te betalen. Bij ongeveer tweederde van de zwangeren lukt de NIPT dan alsnog. 

Soms mislukt de NIPT ook de tweede keer.  Dit kan verschillende redenen hebben. Meestal komt het doordat er te weinig erfelijk materiaal (DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid )) van de placenta in het bloed van de moeder zit. Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind en wordt onderzocht bij NIPT. Als de NIPT voor de tweede keer is mislukt omdat er in het laboratorium iets is misgegaan, kunt u de NIPT nog een keer laten doen.

Bij zwangeren met ernstig overgewicht (obesitas) mislukt de test iets vaker en is de test ook iets minder betrouwbaar. In dat geval kunt u een vruchtwaterpunctie laten doen. Hier zijn mogelijk wel kosten aan verbonden.

Uw verloskundige of gynaecoloog zal u verder adviseren wat u nu kunt doen.

Bij een ongunstige uitslag kunt u kiezen voor vervolgonderzoek

Heeft u een afwijkende uitslag op de NIPT? Ongeveer 90 van de 100 van de vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek.