Welke uitslagen kunt u krijgen?

  1. U bent waarschijnlijk niet zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is niet-afwijkend. Deze uitslag klopt bijna altijd. De kans is zeer klein dat u toch een kind krijgt met down-, edwards- of patausyndroom. U krijgt geen vervolgonderzoek.
  2. U bent mogelijk zwanger van een kind met down-, edwards- of patausyndroom.
    De uitslag is afwijkend. U kunt kiezen voor vervolgonderzoek om zekerheid te krijgen.

Geeft de uitslag van de screeningonderzoek zekerheid?

Nee. De NIPTniet-invasieve prenatale test geeft geen zekerheid. Als u een gunstige uitslag heeft, hoeft u geen vervolgonderzoek laten doen. De kans dat uw kind alsnog down-, edwards-, of patausyndroom heeft is heel klein. Als u een ongunstige uitslag heeft, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek om meer zekerheid te krijgen.

 

Wanneer krijg ik de uitslag te horen?

U krijgt de uitslag binnen 10 werkdagen nadat het bloed op het laboratorium is aangekomen.

Van wie en hoe krijg ik de uitslag te horen?

Dit verschilt per verloskundige, gynaecoloog en/of ziekenhuis. U wordt hier vóór het onderzoek over geïnformeerd.
Heeft u ervoor gekozen om bij de NIPTniet-invasieve prenatale test  ook eventuele nevenbevindingen te horen? Als er nevenbevindingen zijn gevonden, krijgt u de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. U kunt ook worden gebeld door een deskundige van een Centrum voor Prenatale Diagnostiek of een polikliniek klinische genetica van een universitair ziekenhuis.

Wat als de uitslag van de NIPT goed is?

Een goede uitslag ('niet-afwijkend') wil zeggen dat er geen aanwijzingen dat uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De kans is heel klein dat uw kind toch een van deze aandoeningen heeft. Minder dan 1 van de 1.000 zwangeren met deze uitslag is toch zwanger van een kind met een van de aandoeningen. U hoeft geen vervolgonderzoek.

Bij een ongunstige uitslag kunt u kiezen voor vervolgonderzoek

Heeft u een afwijkende uitslag op de NIPT? Ongeveer 90 van de 100 van de vrouwen met deze uitslag zijn daadwerkelijk zwanger van een kind met downsyndroom. Voor edwards- en patausyndroom geldt dit voor respectievelijk 90 en 50 van de 100 vrouwen met een afwijkende uitslag.