Hier vind je de antwoorden op de veelgestelde vragen. Daarnaast kun je met vragen terecht bij jouw verloskundige of gynaecoloog.

Ja, je moet nog steeds € 175,- betalen voor NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) binnen de TRIDENT-2 studie. Vanaf 1 januari 2023 is er alleen iets veranderd binnen de TRIDENT-1 studie. Dus alleen voor zwangeren die de NIPT krijgen aangeboden met een medische indicatie. Een medische indicatie betekent dat je als zwangere een grotere kans hebt op een kind met down-, edwards- of patausyndroom of dat er een andere reden is om onderzoek te doen naar een chromosoomafwijking bij het ongeboren kind. Je verloskundig zorgverlener verwijst je dan naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Zwangeren met een medische indicatie voor de NIPT krijgen vanaf 1 januari 2023 de bloedtest volledig vergoed zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen risico. Zwangeren zonder medische indicatie betalen nog wel voor de NIPT, de kosten bedragen € 175,-.

Je bepaalt zelf of je de screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom laat uitvoeren. Wat weeg je af? Je kunt daarbij denken aan de volgende vragen:

  • Hoeveel wil je weten over jouw kind voordat het wordt geboren?
  • Als uit de  NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) een afwijkende uitslag komt, wil je dan wel of geen vervolgonderzoek laten doen?
  • Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat jouw kind inderdaad down-, edwards- of patausyndroom heeft. Hoe bereid je je hierop voor?
  • Hoe kijk je aan tegen het leven met een kind met down-, edwards- of patausyndroom?
  • Hoe kijk je aan tegen een eventueel voortijdige beëindiging van een zwangerschap bij een kind met down-, edwards- of patausyndroom?
  • Heb je behoefte aan ondersteuning bij jouw keuze om wel of geen screening op down-, edwards- en patausyndroom te laten uitvoeren? Dan kun je altijd terecht bij jouw verloskundige, huisarts of gynaecoloog.

Als je kiest voor screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom, dan krijg je altijd alle drie de uitslagen. Je kunt er niet voor kiezen om alleen de uitslagen op edwards- en patausyndroom te horen.

Ja, als je zwanger bent van een tweeling kun je kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ). De uitslag van de NIPT is bij een eeneiige tweeling even betrouwbaar als bij een eenling.  Bij een twee-eiige tweeling is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar. Jouw verloskundige of gynaecoloog kan op de echo zien of je zwanger bent van een eeneiige of twee-eiige tweeling. Heeft de NIPT een aanwijzing gevonden voor een afwijking? Dan is bij een twee-eiige tweeling niet bekend voor welk kind deze uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van beide kinderen nodig. Meer informatie over onderzoeken bij een tweelingzwangerschap vind je op www.pns.nl/screening-op-nipt/tweeling.

Ja, als je zwanger bent van een meerling kunt je kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ). Bij een meerling is de NIPT mogelijk iets minder betrouwbaar dan bij een eenling. Vindt de NIPT een aanwijzing voor een afwijking? Dan is niet bekend voor welk kind deze uitslag geldt. Daarvoor is vervolgonderzoek van alle kinderen nodig. Voor vragen over de betrouwbaarheid van de NIPT bij meerlingen kun je terecht bij jouw verloskundige of gynaecoloog.