De gehoortest, die ook gehoorscreening wordt genoemd, onderzoekt of je baby goed kan horen. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. De gehoortest doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. Je kind merkt er nauwelijks iets van en slaapt waarschijnlijk gewoon door.

Waarom de gehoortest?

Een kind dat niet goed kan horen, kan ook niet goed leren praten. Goed kunnen horen en praten is belangrijk om contact te maken met andere mensen. En om te kunnen leren. Als een kind niet goed kan horen is vaak een behandeling mogelijk. Hoe eerder de behandeling begint, hoe beter het kind kan leren praten.

Wanneer krijgt je kind de gehoortest?

De gehoortest gebeurt meestal in de eerste week na de geboorte. Vaak tegelijk met de hielprik. Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg komt daarvoor bij je thuis. Soms wordt er van tevoren een afspraak gemaakt, maar vaak komt de medewerker gewoon langs.

In sommige delen van Zuid-Holland en Gelderland  gebeurt de gehoortest op het consultatiebureau als het kind een paar weken oud is. Je krijgt dan een uitnodiging.

Lees hoe het gaat als je kind in het ziekenhuis of op de Intensive Care voor pasgeborenen ( NICU neonatale intensive care unit (neonatale intensive care unit)) ligt.

Hoe gaat de gehoortest?

Je kind krijgt een klein dopje in het oor. Hier komen zachte geluidjes uit. Het onderzoek doet geen pijn en duurt maar een paar minuten. De meeste kinderen slapen gewoon door tijdens de gehoortest. De gehoortest werkt het beste als je baby rustig is en slaapt. Je baby kan in de wieg of in je armen blijven liggen tijdens de gehoortest. Het moet wel stil zijn in de kamer.

Video over de gehoortest

De video laat zien hoe het gehoor van je kind wordt getest.

Gehoortest voor de baby in een beeldverhaal

De gehoortest wordt ook in dit beeldverhaal in verschillende talen uitgelegd.

De uitslag

Je krijgt de uitslag direct na de gehoortest. Bij ongeveer 95 van de 100 kinderen is de uitslag van de gehoortest 'voldoende'.

Vervolgtest

Bij ongeveer 5 van de 100 kinderen is de uitslag 'onvoldoende' aan één of beide oren. Dan wordt een tweede test gedaan. Soms is daarna meer onderzoek nodig.

Behandeling

Na het vervolgonderzoek weet je of je kind voldoende hoort. Heeft je kind gehoorverlies? Het gehoorverlies kan tijdelijk zijn, blijvend, aan één oor of aan beide oren. Of een behandeling mogelijk is, hangt af van de uitslag. Hier lees je meer over de behandelmogelijkheden.

Wat kost de gehoortest?

Je betaalt niets voor de gehoortest. Lees hier over de kosten van vervolgonderzoek of behandeling.

Wat je verder nog moet weten

De gegevens over de gehoortest en de uitslag komen in een informatiesysteem van de gehoorscreening. En ook in het dossier van je kind bij het consultatiebureau.