Welke soorten gehoorverlies zijn er?

Je kind kan gehoorverlies hebben aan één oor of aan beide oren. Het kan daarbij gaan om een tijdelijk of blijvend gehoorverlies.

Tijdelijk gehoorverlies

Het gehoorverlies kan veroorzaakt worden door vocht in het middenoor. In zo’n geval gaat het om een tijdelijk gehoorverlies. Het middenoor is het deel van het oor tussen trommelvlies en slakkenhuis. Hierin zitten de gehoorbeentjes (hamer, aambeeld en stijgbeugel).

Blijvend gehoorverlies

Het kan ook zijn dat het gehoorverlies van je kind voor altijd is. Meestal zit de oorzaak dan in het binnenoor, in het zogeheten ‘slakkenhuis’. Een blijvend gehoorverlies kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een infectie tijdens de zwangerschap of zuurstoftekort tijdens de geboorte. De oorzaak kan ook erfelijk zijn.

Gehoorverlies aan één oor

Als je kind een blijvend gehoorverlies heeft aan één oor, dan loopt de taal- en spraakontwikkeling geen gevaar. Het is wel nodig dat je er rekening mee houdt. In een rumoerige omgeving zal je kind bijvoorbeeld moeite hebben om iemand te verstaan. Het Audiologisch Centrum zal adviezen geven over de begeleiding van je kind.

Gehoorverlies aan beide oren

Heeft je kind aan beide oren blijvend gehoorverlies? Dan zijn de volgende maatregelen mogelijk:

  • Je kind kan een hoortoestel krijgen als je kind nog wat ‘restgehoor’ heeft. Hoortoestellen versterken het geluid. Dat wil niet zeggen dat een kind dan alles weer normaal kan horen. Het geluid kan vervormd klinken, vooral als de oorzaak van het gehoorverlies in het binnenoor of de gehoorzenuw zit. Toch leert een kind hiermee zo goed mogelijk gebruik te maken van alle geluidssignalen.
  • Als je kind echt doof blijkt te zijn, hebben hoortoestellen geen zin. In dat geval kunnen eventueel gehoorimplantaten worden aangebracht (‘cochleaire implantaten’), waarmee de gehoorzenuw rechtstreeks gestimuleerd wordt. Dat gebeurt met een operatie.
  • Je kunt begeleiding krijgen om de taal- en spraakontwikkeling van je kind te stimuleren. Ook kun je advies en ondersteuning krijgen bij de opvoeding en begeleiding van je kind. Daarnaast kunnen jij, je kind en overige gezinsleden zonodig gebarentaal leren.

Meer informatie

Meer informatie vind je op  www.nsdsk.nl, de website van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind.