Om vast te stellen wat er aan de hand is, stuurt de regiocoördinator u met uw baby naar een Audiologisch Centrum. Dat is een centrum voor onderzoek van gehoor, spraak en taal. Daar zijn speciale apparaten aanwezig waarmee uw baby verder kan worden onderzocht. Sommige audiologische centra zijn verbonden aan een ziekenhuis. De regiocoördinator bespreekt met u naar welk Audiologisch Centrum u met uw baby wilt gaan.

De regiocoördinator zorgt voor de afspraak. Hij of zij geeft de testgegevens van uw baby door aan het Audiologisch Centrum en de huisarts. U krijgt van de regiocoördinator ook een folder met meer informatie. De huisarts of de jeugdarts zorgt voor de verwijskaart. Het consultatiebureau krijgt bericht van de verwijzing.

Wat houdt het vervolgonderzoek in?

In het Audiologisch Centrum krijgt uw kind een paar onderzoeken. Deze onderzoeken zijn uitgebreider dan de gehoortests. Bij elkaar kunnen ze enkele uren duren. Het lukt niet altijd om tijdens één bezoek alle onderzoeken te doen. Soms is het nodig om nog een keer terug te komen.

Zo kunt u zich voorbereiden op het vervolgonderzoek

  • Sommige onderzoeken werken het beste als uw kind slaapt. Neem daarom een schone luier mee en zorg ervoor dat uw kind iets kan drinken. Houd er rekening mee dat het onderzoek een paar uur kan duren.
  • Smeer de huid van uw kind in de 24 uur vóór het onderzoek niet in met badolie of lotion. Bij het onderzoek worden plakkertjes gebruikt, die door badolie of lotion minder goed blijven zitten.

De uitslag van het vervolgonderzoek bij het Audiologisch Centrum

De uitslag van het vervolgonderzoek is niet altijd meteen bekend. Vertelt een medewerker u na afloop niet de uitslag? Vraag dan wanneer u de uitslag kunt verwachten.

Blijkt uit het vervolgonderzoek dat uw kind blijvend gehoorverlies heeft aan één oor of beide oren? Het Audiologisch Centrum adviseert u na het onderzoek over de behandeling en begeleiding.

Kosten van het vervolgonderzoek

Uw zorgverzekering betaalt de kosten voor het vervolgonderzoek in het Audiologisch Centrum. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.
 

Contactgegevens Audiologische Centra

Contactgegevens Audiologische Centra »