De uitvoering van de neonatale hielprikscreening vergt goede samenwerking in de hele keten. De volledige informatie over taken en verantwoordelijkheden van de diverse ketenpartners staat in het Draaiboek Hielprikscreening. Overige informatie en documenten voor professionals zijn hier te vinden. Ook staan daar de documenten en materialen over het uitvoeren van de screening.

Overige informatie en documenten voor professionals zijn hier te vinden.

Draaiboek

Meteen door naar het digitale Draaiboek Hielprikscreening met onder andere de actuele afkapgrenzen verwijstermijnen en de E-learning

Nieuwsbrieven

Voor pns-nieuws kunt u zich abonneren op de PNS-nieuwsbrief

Uitvoerenden van de hielprik kunnen zich abonneren op Hielpriknieuws voor Screeners

Webshop

Gedrukte folders over de hielprik en andere screeningen bestelt u via de webshop

Hielprik en COVID-19

Sinds maart 2020 gelden extra maatregelen in de aanpak van het nieuwe coronavirus.  Een tijdige hielprikafname blijft belangrijk, omdat de ziekten waarop wordt gescreend al snel na de geboorte ernstige problemen kunnen geven.

Kijk hier voor adviezen en richtlijnen voor screeners over de uitvoering van de hielprik in de thuissituatie.

Voor zwangeren en ouders van pasgeborenen is een lijst opgesteld met vragen en antwoorden over de hielprik en het coronavirus.