Deze pagina bevat informatie die onderzoekers en medisch specialisten nodig hebben als zij een verzoek willen indienen tot het nader gebruik van restant hielprikbloed.

Verzoeken met betrekking tot restant hielprikbloed

Na de hielprik wordt het restant hielprikbloed een jaar lang voor kwaliteitsdoeleinden bewaard. Na de hielprik kan het bloed vijf jaar lang worden gebruikt voor anoniem wetenschappelijk onderzoek. Voor het indienen van een verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed is de Procedure verzoek nader gebruik hielprikmateriaal t.b.v. wetenschappelijk onderzoek vastgelegd.

Verzoeken tot het gebruik van restant hielprikbloed kunnen worden verdeeld in vijf categorieën:

Verzoeken in categorie 2 en 3 worden besproken in de Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (WONHS Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening ).

Vergaderdata WONHS

Vergaderdata

Deadline indienen verzoek

25 november 2021 

2 november 2021

17 maart 2022

22 februari 2022

16 juni  2022 

24 mei 2022

6 oktober 2022

13 september 2022

1 december 2022

8 november 2022

Agendering is onder voorbehoud en vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid van het verzoek. Een vooraankondiging dat u een aanvraag in wilt dienen is zeer gewenst in verband met het goed kunnen plannen van de vergadering.

 

Overzicht gehonoreerde aanvragen

Als een verzoek tot nader gebruik van restant hielprikbloed uit categorie 2 of 3 is gehonoreerd, dan wordt dit verzoek gepubliceerd in een overzicht van gehonoreerde onderzoeksaanvragen.

Naar het overzicht gehonoreerde aanvragen