Deze informatiebrief mét toestemmingsformulier voor ouders is nodig om een verzoek te doen voor het bewaren van overgebleven hielprikbloed tot 12 jaar na de bloedafname.

Gerelateerde onderwerpen