Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) en tweede trimester SEO). Deze website beschrijft wat nodig is voor een goede uitvoering en is bestemd voor alle professionals die hierbij betrokken zijn.

Informatie op deze website is bindend

Counseling over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) en de uitvoering van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en structureel echoscopisch onderzoek moeten voldoen aan de wet- en regelgeving en de door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gestelde landelijke kaders.

De bij de prenatale screening betrokken uitvoerende partijen dienen te werken conform de landelijke kwaliteitseisen en hetgeen op deze website (www.pns.nl/professionals/nipt-seo) is beschreven.

Vergunningen, contracten en kwaliteitsovereenkomsten verplichten partijen zich te houden aan dat wat op deze website is beschreven. Als in documenten nog wordt verwezen naar kwaliteitseisen en het draaiboek, wordt vanaf 6 mei 2024 de informatie op deze website bedoeld.

Informatie op deze website beschikbaar vanaf 6 mei 2024

De webpagina’s onder www.pns.nl/professionals/nipt-seo zijn in deze vorm beschikbaar vanaf 6 mei 2024. Ze bevatten alle informatie die voorheen was beschreven in het Draaiboek Prenatale screening onderzoek (onderzoek) NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek) (pdf), diverse kwaliteitseisen (pdf), andere documenten voor professionals (pdf) en op deze website. Om de vindbaarheid en toegankelijkheid van de informatie te verhogen, is besloten om informatie uit de pdf-documenten op te nemen als tekst op deze website. Hierbij is de tekst gestructureerd naar onderwerp en/of gebruiker. Verschillende kwaliteitseisen zijn nog als zodanig onderscheidbaar. De inhoud van de informatie is hetzelfde gebleven. De pdf-documenten blijven nog 2 maanden zichtbaar op een verzamelpagina en worden dan verwijderd.

Op het RIVM sitearchief(externe link) staan oude webpagina’s (inclusief oude documenten) van onder andere www.pns.nl.

Correcties en wijzigingen
We werken de informatie op deze website regelmatig bij. Gecontracteerde zorgprofessionals ontvangen updates via de nieuwsbrief van hun Regionaal Centrum. Ook staan belangrijke wijzigingen in de nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen.(externe link)

Is de informatie op een pagina gewijzigd? Onder Revisiehistorie is op de betreffende pagina’s  een overzicht te vinden

Versie Datum Samenvatting wijziging