Als counselor bent u verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan zwangeren en hun partner. Er zijn diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar om te verspreiden. De informatie op www.pns.nl en in folders wordt regelmatig geactualiseerd. Het is dan ook belangrijk dat de informatie die u verstrekt over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) correct en actueel is. Met onderstaande checklists kunt u dit controleren.

Ook echoscopisten kunnen onderstaande informatie gebruiken bij het vermelden van de 13 wekenecho en 20 wekenecho op de website van hun echocentrum.

Checklist website counselingspraktijk/echocentrum

  • Informatie over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) is goed vindbaar en gescheiden van andere informatie. Het gebruik van een apart menu-item en pagina ‘prenatale screening’ op de website kan daarbij helpen. Dit voorkomt verwarring met andere (echo)onderzoeken.
  • Er staat informatie over wat prenatale screening inhoudt. Hieronder vindt u een voorbeeldtekst.
  • De onderzoeken (de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), de 13 wekenecho en de 20 wekenecho) staan expliciet vermeld op de website.
  • Er wordt verwezen naar www.pns.nl voor meer informatie. 
  • Voor folders wordt verwezen naar www.pns.nl (daar staan altijd de actuele versies):

Wat kan van de website af?

Voorbeeldtekst over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) voor uw website:

U bent zwanger. U kunt laten onderzoeken of het kind in uw buik een aandoening heeft. Of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening.

Er zijn twee soorten screening:

1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test).
2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van prenatale screening. Heeft u tijdens uw eerste bezoek aan ons gezegd dat u meer wilt weten over prenatale screening? Dan krijgt u hier een uitgebreid gesprek over (counseling).

Kijk voor meer informatie, folders en animatievideo’s op www.pns.nl, de website over pre- en neonatale na de geboorte (na de geboorte) screeningen.

Tips andere materialen

Heeft u tips of opmerkingen over voorlichtingsmateriaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)? Mail naar pns@rivm.nl.