Als counselor bent u verantwoordelijk voor de juiste informatievoorziening aan zwangeren en hun partner. Er zijn diverse voorlichtingsmaterialen beschikbaar om te verspreiden. De informatie op www.pns.nl en in folders wordt regelmatig geactualiseerd. Het is dan ook belangrijk dat de informatie die u verstrekt over prenatale screening correct en actueel is. Met onderstaande checklists kunt u dit controleren.

Ook echoscopisten kunnen onderstaande informatie gebruiken bij het vermelden van de 13 wekenecho en 20 wekenecho op de website van hun echocentrum.

Checklist website counselingspraktijk/echocentrum

  • Informatie over prenatale screening is goed vindbaar en gescheiden van andere informatie. Het gebruik van een apart menu-item en pagina ‘prenatale screening’ op de website kan daarbij helpen. Dit voorkomt verwarring met andere (echo)onderzoeken.
  • Er staat informatie over wat prenatale screening inhoudt. Hieronder vindt u een voorbeeldtekst.
  • De onderzoeken (de NIPT, de 13 wekenecho en de 20 wekenecho) staan expliciet vermeld op de website.
  • Er wordt verwezen naar www.pns.nl voor meer informatie. 
  • Voor folder wordt verwezen naar www.pns.nl (daar staan altijd de actuele versies):

Wat kan van de website af?

  • Verwijzingen naar www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl.
  • Verwijzingen naar de combinatietest.
  • Verwijzing naar de folder De NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test) en de folder de 13 wekenecho en de 20 wekenecho*

*Sinds juni 2024 kun je als counselor de nieuwe folder De NIPT, de 13 wekenecho en de 20 wekenecho bestellen. Deze nieuwe gecombineerde folder vervangt de twee losse folders over de NIPT en de echo-onderzoeken. Oude folders hoeven niet te worden weggegooid. In de nieuwe folder is door middel van vormgeving duidelijk onderscheid gemaakt tussen de NIPT en de echo-onderzoeken. Zwangeren kunnen dus gemakkelijk de gewenste informatie vinden. De nieuwe folder staat online en is te bestellen in de webshop.

Voorbeeldtekst over prenatale screening voor uw website:

U bent zwanger. U kunt laten onderzoeken of het kind in uw buik een aandoening heeft. Of een lichamelijke afwijking. We noemen dit prenatale screening.

Er zijn twee soorten screening:

1. Onderzoek naar downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom: de NIPT.
2. Onderzoek naar lichamelijke afwijkingen: de 13 wekenecho en de 20 wekenecho.

U beslist zelf of u deze onderzoeken wilt laten doen.

Graag informeren wij u over de mogelijkheden van prenatale screening. Heeft u tijdens uw eerste bezoek aan ons gezegd dat u meer wilt weten over prenatale screening? Dan krijgt u hier een uitgebreid gesprek over (counseling).

Kijk voor meer informatie, folders en animatievideo’s op www.pns.nl, de website over pre- en neonatale screeningen.

Tips andere materialen

Heeft u tips of opmerkingen over voorlichtingsmateriaal van het RIVM CvB? Mail naar pns@rivm.nl.

Versie Datum Samenvatting wijziging