Opleiding eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)-echoscopist

Alle informatie over scholing voor eerste trimester SEO-echoscopisten is te vinden op www.clbps.nl. Je vindt daar gegevens over de voorwaarden en hoe je je kunt aanmelden. 

Opleiding tweede trimester SEO-echoscopist

Bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) zijn de volgende tweede trimester SEO echoscopieopleidingen erkend:

Meer informatie

Opleidingsinstituten tweede trimester SEO

Een overzicht van opleidingsinstituten die de opleiding tweede trimester SEO aanbieden aan echoscopisten.


Hogeschool Inholland

Naam opleidingsinstituut Hogeschool Inholland
Plaats opleidingsinstituut Haarlem
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Verloskundigen, MBRT-ers, Verpleegkundigen (ter beoordeling aan de toelatingscommissie) met (para)medische vooropleiding HBO-niveau).
Zonder HBO is het volgen van de instapmodule verplicht.
Tijdsduur opleiding 6 maanden (exclusief instapmodule) bestaat uit;
138 contacturen, 438 BSU zelfstudie (inclusief 300 uren praktijkleren) en 16 stage-uren per week gedurende opleiding (=300 uur)
Stageplaatsen Cursist regelt zelf stage, stagebegeleider moet tweede trimester SEO (eventueel NT Nekplooimeting (Nekplooimeting)) gecertificeerd zijn.
Website www.inholland.nl
Contactpersoon Miriam Riemer
Miriam.riemer@inholland.nl
06-21115507
Evt. andere relevante informatie voor cursisten Opleiding valt onder master medical imaging, geaccrediteerd door NVAO (april 2012) en vernieuwd in 2017. Diploma geaccrediteerd door BEN Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland) KNOV Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) NVOG Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) en stichting ADAP.

 

Fontys Pro Health

Naam opleidingsinstituut Fontys Pro Health
Plaats opleidingsinstituut Eindhoven
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Basis opleiding echoscopie met half jaar ervaring
Tijdsduur opleiding 12 contactdagen (inclusief toetsdag en terugkomdag communicatie), 12 stagedagen à 8 uur en 150 studiebelastingsuren (SBU).
Stageplaatsen Stage is verplicht en wordt door de student zelf geregeld in een erkend tweede trimester SEO centrum of op een afdeling voor Prenatale Diagnostiek.
Website www.fontys.nl
Contactpersoon Arlette Jansen  
a.jansen@fontys.nl 
fontysprohealth@fontys.nl
Evt. andere relevante informatie voor cursisten Certificaat is erkend door KNOV en BEN

 

Utrecht UMCU locatie WKZ

Naam opleidingsinstituut Utrecht UMCU locatie WKZ
Plaats opleidingsinstituut Utrecht
Type opleiding

Tweede trimester SEO

Doelgroep verloskundigen/gynaecologen of personen met een basale opleiding echoscopie en beschikken over minimaal een jaar recente praktische echoscopie. Andere vooropleidingen na overleg met de opleiding.
Tijdsduur opleiding 8 maanden; september t/m april
Stageplaatsen De cursist regelt zelf stage bij een tweede trimester SEO gecertificeerd echocentrum/echoscopist. Advies 2 dagen per week tijdens de cursus.
De cursus omvat ook een aantal hands-on trainingen in het WKZ.

Website

www.umcutrecht.nl
Contactpersoon

Mw. M. de Jong-van Hal
echocursusseo@umcutrecht.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten Certificaat is erkend door KNOV/BEN

 

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum

Naam opleidingsinstituut                                

Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum
Plaats opleidingsinstituut Rotterdam
Type opleiding Tweede trimester SEO
Doelgroep Gynaecologen of gynaecologen in het laatste jaar van hun opleiding
Tijdsduur opleiding 2 maanden verdeeld over 1 theorie-avond, 3 praktijkmiddagen van 5 uur met intensief hands-on onderwijs gedurende 3 uur en bijwonen van de wekelijke echoscopie bespreking en 1 middag met een werkgroep over beleid na de diagnostiek van structurele afwijkingen, fantoom-onderwijs met detectie van structurele afwijkingen, theorie- en praktijkexamen.
Gedurende de opleiding moeten de kandidaten in hun eigen tijd 5 goedgekeurde logboeken maken. Dit kost minimaal 10 uur.
Stageplaatsen Een stageplaats is niet nodig, wel moet de cursist in zijn/haar eigen ziekenhuis in de gelegenheid zijn logboeken te maken. Deze worden opgestuurd en binnen 48 uur beoordeeld waarna terugrapportage volgt.
Website www.erasmusmc.nl
Contactpersoon Dr. N.C.J. Peters
Verloskunde en Gynaecologie
Divisie  Foetale Geneeskunde 
Erasmus MC, Rotterdam
Telefoon: 010 – 703 6595
E-mail: c.devischeijbergen@erasmusmc.nl
Evt. andere relevante informatie voor cursisten  

 

AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam), Divisie Gynaecologie & Obstetrie; afdeling Prenatale Diagnostiek

Naam opleidingsinstituut

Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum), locatie AMC
Plaats opleidingsinstituut Amsterdam
Type opleiding Tweede trimester SEO

Doelgroep

Fellows perinatologie, gynaecologen in opleiding en arts-echoscopisten
Tijdsduur opleiding 4-6 maanden (afhankelijk van snelheid waarmee kandidaten hun verrichtingen behalen); 9 theorielessen, 2 vaardigheidstrainingen.
Stageplaatsen

Zelf te regelen binnen het ziekenhuis van het opleidingscluster.

Website www.prenatalescholing.nl

Contactpersoon

Dr. P.G. Robles de Medina
p.g.roblesdemedina@amsterdamumc.nl
a.n.hartman@amsterdamumc.nl

Evt. andere relevante informatie voor cursisten Kandidaten overleggen een aanbevelingsbrief van de staf prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) geneeskunde waaruit tevens blijkt dat SEO begeleiding aanwezig is.