Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) regisseert en coördineert de landelijke bevolkingsonderzoeken, waaronder de screening onderzoek (onderzoek) op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek. Heb je een algemene vraag? Dan kun je een e-mail sturen naar cvb@rivm.nl.

Correspondentieadres

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek))
Postbus 1
3720 BA Bilthoven

Bezoekadres

RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

Peridos helpdesk  
Voor vragen over aanvragen, bloedafname, bloedanalyse en verwerken van uitslagen. 
 
NIPT-laboratorium  
Neem alleen contact op met het NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)-laboratorium als het nodig is de aanvraag in een laat stadium aan te passen (zie aanvraag NIPT). 

Regionaal Centrum
Voor overige vragen. 
 
Centrum voor Prenatale Diagnostiek in je regio
Voor medisch-inhoudelijke vragen
 
Zie ook: 

Peridos helpdesk
www.peridos.nl/contact
helpdesk@peridos.nl
Voor alle vragen over de uitvoering en registratie van het eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek).

IMITAS onderzoeksgroep 
www.13wekenecho.org 
imitas@lumc.nl
Voor vragen over de IMITAS studie (zoals vragenlijsten, interviews, toestemmingsformulier, toestemming intrekken). 

Zie ook:
Veelgestelde vragen eerste trimester SEO

  • Stichting Prenatale Screening Noord Holland (SPSNH): spsnh.nl 
  • Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland (SPSZON): spszon.nl
  • Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland (SPSZN): spszn.nl
  • Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden (SPSRM):  spsrm.nl
  • Stichting Prenatale Screening Regio Noord-Oost Nederland (SPSNN): sps-noordoost.nl
  • Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen (SPN):  spn-regionijmegen.nl
  • Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken (SPSRU):  spsru.nl