Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM regisseert en coördineert de landelijke bevolkingsonderzoeken, waaronder de screening op down-, edwards- en patausyndroom en het structureel echoscopisch onderzoek. Heb je een algemene vraag? Dan kun je een e-mail sturen naar cvb@rivm.nl.

Correspondentieadres

RIVM
Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)
Postbus 1
3720 BA Bilthoven
cvb@rivm.nl 

Bezoekadres

RIVM
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
3721 MA Bilthoven

CLBPS ondersteunt de Regionale Centra prenatale screening (RC’s) bij de uitvoering van hun taken.
www.clbps.nl

Bloedafnameorganisaties
Hier kan gezocht worden naar de actuele bloedafnamelocaties.

Peridos helpdesk  
Voor vragen over aanvragen, bloedafname, bloedanalyse en verwerken van uitslagen. 
 
NIPT-laboratoria  
Neem alleen contact op met het NIPT-laboratorium als het nodig is de aanvraag in een laat stadium aan te passen (zie aanvraag NIPT)

Het Referentiecentrum NIPT

Peridos helpdesk
www.peridos.nl/contact
helpdesk@peridos.nl
Voor alle vragen over de uitvoering en registratie van het eerste trimester SEO.

IMITAS onderzoeksgroep 
www.13wekenecho.org 
imitas@lumc.nl
Voor vragen over de IMITAS studie (zoals vragenlijsten, interviews, toestemmingsformulier, toestemming intrekken).