Prenatale screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is een landelijk screeningsprogramma. Iedere zwangere krijgt deze onderzoeken aangeboden. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek ( CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) regisseert en coördineert deze onderzoeken. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).