Binnen het landelijke programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) krijgt iedere zwangere de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ), de 13 wekenecho en de 20 wekenecho aangeboden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de landelijke regie over bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s. Via de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) stelt de overheid eisen aan de uitvoering van het screeningsprogramma.