Binnen het landelijke programma voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) krijgt iedere zwangere de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test), de 13 wekenecho en de 20 wekenecho aangeboden. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)) voert het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de landelijke regie over bevolkingsonderzoeken en/of screeningsprogramma’s. Via de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO) stelt de overheid eisen aan de uitvoering van het screeningsprogramma. 

uitgeschreven beschrijving staat onder de afbeelding

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: WBO-vergunningverlener.

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek): regie en coördinatie.

Programmacommissie Prenatale Screening: het officiële adviesorgaan van het RIVM-CvB. De Programmacommissie laat zich adviseren door werkgroepen.

In de werkgroepen zijn stakeholders vertegenwoordigd: beroepsgroepen, patiëntenorganisaties, laboratoria.
Overzicht werkgroepen:

  • Voorlichting & deskundigheidsbevordering
  • Kwaliteit SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek)
  • Informatiemanagement
  • Kerngroep Monitor
  • Stuurgroep Peridos
  • Kwaliteit NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test)
  • Nevenbevindingen NIPT
  • Laboratoria NIPT

Het Platform Regionale Centra voor Prenatale Screening: afstemmingsorgaan van de federatie van samenwerkende Regionale Centra.

Regionale Centra voor Prenatale Screening: WBO-vergunninghouder.

Uitvoering prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap) screening onderzoek (onderzoek) (op basis van contracten) door:
•    Counselors
•    Echoscopisten
•    Laboratoria
•    Bloedafnameorganisaties

RIVM Referentiecentrum NIPT: borgen van een uniforme en continue kwaliteit van het screeningsonderzoek in de laboratoria.