Prenatale screening onderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is een landelijk screeningsprogramma. Iedere zwangere krijgt deze onderzoeken aangeboden. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek ) regisseert en coördineert deze onderzoeken. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).