Prenatale screeningonderzoek op down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is een landelijk screeningsprogramma. Iedere zwangere krijgt deze onderzoeken aangeboden. Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) regisseert en coördineert deze onderzoeken. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).