Het bloedonderzoek spoort aandoeningen op die uw kind ziek kunnen maken, zelfs voordat het is geboren. Bijna altijd is het mogelijk om u al tijdens de zwangerschap te behandelen en zo uw baby te beschermen. Daarom krijgt u het bloedonderzoek vroeg in de zwangerschap aangeboden. Dan kan een behandeling snel worden gestart. Uw verloskundige of gynaecoloog zal uw zwangerschap nauwkeurig volgen om de gevolgen voor uw kind zoveel mogelijk te beperken.
 

Bekijk hier de video over het bloedonderzoek.

Wanneer krijgt u het bloedonderzoek?

Zodra u weet dat u zwanger bent, is het belangrijk dat u snel een afspraak maakt met uw verloskundige of gynaecoloog. Tijdens uw eerste bezoek aan de verloskundige, rond de 12de week, vertelt de verloskundige over het bloedonderzoek dat u kunt laten doen. Dit onderzoek is vrijwillig en gebeurt alleen met uw toestemming. Soms bezoekt een vrouw pas (veel) later in de zwangerschap een verloskundige of gynaecoloog. Bijvoorbeeld omdat zij niet wist dat zij zwanger was. De verloskundige of gynaecoloog zal het bloedonderzoek dan met spoed laten uitvoeren.
 

Wat wordt in het bloed onderzocht?

Als u meedoet met het bloedonderzoek neemt de verloskundige bloed bij u af en stuurt dat naar een laboratorium. Het laboratorium onderzoekt uw bloed en bepaalt daarbij: 

Vaak bepaalt het laboratorium ook de glucosewaarde van uw bloed. Daarnaast wordt het hemoglobinegehalte (Hb) van uw bloed onderzocht. Als het hemoglobinegehalte te laag is, heeft u bloedarmoede. Dit is meestal goed te behandelen.
 

Hoe krijgt u de uitslag?

U krijgt de uitslag van uw verloskundige of gynaecoloog. Als dat nodig is, verwijzen zij u door voor een behandeling of een vervolgonderzoek.
 

Het bloedonderzoek is gratis

Het bloedonderzoek naar bloedgroepen, bloedgroepantistoffen en infectieziekten is gratis. Als er antistoffen zijn gevonden, is er soms meer onderzoek nodig. Lees voor meer informatie over de kosten hiervan verder onder bloedgroepen en bloedgroepantistoffen. Ook als er een infectieziekte is gevonden, is soms vervolgonderzoek of behandeling nodig. Lees voor meer informatie over de kosten verder onder infectieziekten.  U kunt ook uw verloskundige of gynaecoloog om informatie vragen.

Let op: soms wordt het eerste bloedonderzoek gecombineerd met andere bloedonderzoeken die de overheid niet betaalt. Het kan zijn dat u de kosten hiervan helemaal of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.