Met veel vragen kunnen we u direct online helpen. Bekijk de antwoorden op vragen die het meest gesteld worden. Dit kan gaan over het bloedonderzoek zelf, de uitnodiging, kosten, uitslag of  vorige zwangerschappen.

Het bloedonderzoek is bedoeld om een aantal aandoeningen op te sporen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van uw baby. Meestal is een behandeling mogelijk.
Het laboratorium onderzoekt uw bloed op drie infectieziekten:  hepatitis B,  syfilis en  hiv. Het laboratorium bepaalt ook uw  bloedgroep (ABO, Rhesus c en Rhesus D) en onderzoekt of u  antistoffen tegen bloedgroepen hebt. De uitslag bepaalt of u een behandeling nodig hebt. Soms is vervolgonderzoek nodig.

U krijgt het bloedonderzoek bij uw eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Het is belangrijk dat uw bloed is onderzocht vóór u 13 weken zwanger bent. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, is meestal een behandeling mogelijk. Soms moet zo’n behandeling al vroeg in de zwangerschap starten. De kans dat uw kind ziek wordt, is dan zo klein mogelijk.

Nee, u ontvangt geen uitnodiging. U krijgt het bloedonderzoek bij uw eerste bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Het is belangrijk dat uw bloed is onderzocht vóór u 13 weken zwanger bent. 

Het bloedonderzoek is niet verplicht. Toch is het belangrijk dat u meedoet. Als het laboratorium een afwijkende uitslag vindt, kan een eventuele behandeling zo vroeg mogelijk beginnen. De kans dat de baby dan ziek wordt, wordt daarmee zo klein mogelijk. In Nederland laten vrijwel alle zwangere vrouwen hun bloed onderzoeken.
Heeft u bezwaar tegen onderzoek op een bepaalde ziekte? Laat dit dan aan uw verloskundige of gynaecoloog weten.

Uw verloskundige of gynaecoloog zorgt dat er bloed bij u wordt afgenomen. Sommigen nemen zelf bloed af, maar het kan ook zijn dat u wordt verwezen naar een diagnostisch centrum of laboratorium. Het laboratorium onderzoekt uw bloed.

Het eerste bloedonderzoek naar infectieziekten, bloedgroepen en antistoffen tegen bloedgroepen is gratis. Is er vervolgonderzoek nodig? Of heeft u of uw kind een behandeling nodig? De kosten hiervan worden niet altijd door de overheid vergoed, maar vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

Lees voor meer informatie over de kosten verder onder de aandoening waarvoor u vervolgonderzoek of een behandeling krijgt.  U kunt ook uw verloskundig zorgverlener om informatie vragen.

Let op: Soms wordt het eerste bloedonderzoek gecombineerd met andere bloedonderzoeken die niet binnen de door de overheid betaalde screening onderzoek (onderzoek) vallen. Het kan zijn dat u de kosten hiervan geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Heeft u vragen? Bespreek ze met uw zorgverzekeraar.

U krijgt de uitslag bij uw eerstvolgende bezoek aan de verloskundige of gynaecoloog. Als de uitslag wijst op een aandoening waarvoor direct actie nodig is, wordt u gebeld.

Met vragen over het bloedonderzoek of de uitslag, kunt u terecht bij uw verloskundige of gynaecoloog.

Ja, het is belangrijk dat u alsnog uw bloed laat onderzoeken. Soms zal het laboratorium het onderzoek met spoed uitvoeren.

Ja, het kan zijn dat u na uw vorige zwangerschap een infectie op hepatitis B, syfilis of hiv hebt opgelopen zonder dat u dat weet. Ook is het mogelijk dat u antistoffen tegen bloedgroepen hebt gemaakt die schadelijk zijn voor het kind. Daarom is het belangrijk uw bloed weer te onderzoeken.

Ja, dat klopt. Sinds 1 juli 2011 wordt de Rhesus c-bloedgroep van zwangere vrouwen bepaald.

Ja, dat klopt. Sinds 1 juli 2011 wordt de Rhesus D-bloedgroep van het ongeboren kind bepaald in het bloed van de moeder. 

Sinds 1974 worden meisjes (en later ook jongens) gevaccineerd tegen rodehond. Daardoor zijn er nog maar heel weinig mensen vatbaar voor de ziekte.