Als u zwanger bent is het belangrijk om te weten of u met hepatitis B, hiv of syfilis besmet bent. Deze ziekten kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van uw kind.

Hepatitis B

Hepatitis B is een infectieziekte van de lever. De ziekte wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Soms hebben mensen geen klachten en weten zij niet dat zijn met het virus besmet zijn. Het bloedonderzoek laat zien of u het hepatitis B-virus bij u draagt. Het virus is tijdens de zwangerschap meestal niet schadelijk voor de gezondheid van uw kind. Tijdens de geboorte kan een baby alsnog een infectie met het virus oplopen.

Blijkt uit het bloedonderzoek dat u het hepatitis B-virus bij u draagt? Dan krijgt uw baby kort na de geboorte een injectie met antistoffen. Deze antistoffen beschermen uw kind tegen het virus. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind zelf afweer opbouwt tegen het hepatitis B-virus. Daarom krijgt uw kind enkele vaccinaties: de eerste kort na de geboorte, daarna op de leeftijd van 6-9 weken, 3, 5 en 11 maanden op het consultatiebureau.
Meer informatie over hepatitis B tijdens de zwangerschap ».

Hiv

Hiv is het virus dat de ziekte aids veroorzaakt. Hiv is dankzij nieuwe virusremmers tegenwoordig een chronische ziekte. U kunt met hiv besmet raken als u onveilig vrijt met iemand die besmet is, of als u in aanraking komt met besmet bloed.

Als uit het bloedonderzoek blijt dat u met hiv bent besmet, wordt u doorverwezen naar een gespecialiseerd hiv-centrum. U kunt het virus tijdens de zwangerschap of bevalling via uw bloed op uw baby overdragen, of daarna via borstvoeding. De kans op besmetting kan zeer sterk worden verminderd door virusremmers te gebruiken tijdens de zwangerschap.  
Meer informatie over hiv tijdens de zwangerschap ».
 

Syfilis (lues)

Syfilis (ook wel 'lues' genoemd) is een seksueel overdraagbare aandoening ( soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)). Om besmetting van de baby te voorkomen is het belangrijk dat de ziekte zo vroeg mogelijk in de zwangerschap wordt opgespoord. Blijkt uit het bloedonderzoek dat u syfilis hebt? Dan wordt u verwezen naar een gynaecoloog en krijgt u antibiotica. 
Meer informatie over syfilis tijdens de zwangerschap ».
 

Hepatitis B, hiv of syfilis, en dan?

Bent u besmet met het hepatitis B-virus of hiv of heeft u syfilis? Dat heeft niet alleen gevolgen voor uw gezondheid maar ook voor uw sociale leven. Het is belangrijk dat u maatregelen neemt om te voorkomen dat uw partner besmet raakt, of andere mensen in uw leefomgeving. Uw huisarts of de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kan u daarover adviseren.
 

Wie betaalt het bloedonderzoek?

Het eerste bloedonderzoek is gratis. Ook het bloedonderzoek bij Syfilis van u en uw kind na de bevalling is gratis. Heeft u volgens uw (huis)arts vervolgonderzoek of een behandeling nodig vanwege Hepatitis B, hiv of syfilis? De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Bespreek uw vragen met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekering betaalt de kosten als uw kind na de geboorte vervolgonderzoek of een behandeling nodig heeft vanwege hepatitis B, hiv of syfilis. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.