Het laboratorium onderzoekt of u hepatitis B heeft. Het kan zijn dat u het hepatitis B virus bij u draagt zonder dat u dat weet.

Wat is hepatitis B?

Hepatitis B is een ernstige leverontsteking, die wordt veroorzaakt door het hepatitis B-virus. Het hepatitis B-virus is erg besmettelijk. Het komt voor in lichaamsvocht zoals bloed, speeksel, ontlasting, vaginaal vocht en sperma. U kunt het hepatitis B-virus oplopen door bijvoorbeeld onveilig te vrijen of contact met besmet bloed. Ook kan een moeder die draagster is van het hepatitis B-virus haar kind besmetten tijdens de zwangerschap, bij de bevalling of de verzorging van het kind.

Wat merkt u van besmetting?

Tussen de 6 en 26 weken na de besmetting met het hepatitis B-virus kunnen de eerste ziekteverschijnselen optreden, zoals hangerigheid, koorts, uitslag of gewrichtsklachten, geelzucht en leverstoornissen. Soms merkt iemand niets van de besmetting. Dat is vaak zo bij kinderen. Een deel van de mensen raakt het hepatitis B-virus niet meer kwijt. Zij worden ‘dragers’ genoemd en kunnen anderen besmetten zonder dat ze dat zelf weten.

U heeft het hepatitis B-virus. Wat nu?

Bent u onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, dan wordt u misschien doorverwezen naar een specialist. Dit hangt af van uw bloeduitslagen. Soms is tijdens de zwangerschap een behandeling met virusremmende middelen nodig. U krijgt deze behandeling om te voorkomen dat u uw kind besmet.

De verloskundige en gynaecoloog zijn wettelijk verplicht om aan de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Gemeentelijke Gezondheidsdienst  te melden dat u besmet bent met het hepatitis B-virus. Een GGD-medewerker bespreekt met u hoe u de kans op besmetting van andere mensen in uw omgeving zo klein mogelijk kunt houden. Bespreek met hen ook wanneer u mensen met wie u seks heeft of in het verleden heeft gehad moet waarschuwen.

Kunt u uw kind besmetten?

Ja, u kunt uw kind al tijdens de zwangerschap besmetten met het hepatitis B-virus. De kans hierop is het grootst tijdens de geboorte. Ook na de geboorte kunt u uw kind besmetten, bijvoorbeeld tijdens de verzorging. Uw kind kan dan ook hepatitis B krijgen. Als dat gebeurt, is de kans groot dat uw kind een chronische leverontsteking krijgt. Dat is een ernstige ziekte. Door direct na de geboorte te starten met de behandeling van uw kind, is uw kind beschermd tegen besmetting met het hepatitis B-virus.

Behandeling van het kind

Direct na de geboorte (binnen 2 uur) krijgt uw kind kant-en-klare antistoffen toegediend via een injectie. Deze antistoffen beschermen uw kind de eerste tijd tegen het virus. Deze antistoffen werken maar kort. Daarom is het belangrijk dat uw kind zelf ook afweer opbouwt tegen het hepatitis B-virus. Hiervoor moet u uw kind laten vaccineren. De eerste vaccinatie krijgt uw kind binnen 48 uur na de geboorte. Daarna op de leeftijd van 6-9 weken, 3, 5 en 11 maanden. Vier tot 6 weken na de laatste vaccinatie bij 11 maanden kunt u via de huisarts laten onderzoeken of uw kind voldoende antistoffen heeft gemaakt.

Mag u borstvoeding geven?

Heeft uw kind direct na de geboorte kant-en-klare antistoffen gekregen én is het direct gevaccineerd? Dan is de kans klein dat u uw kind besmet. U mag uw kind in dat geval gewoon borstvoeding geven.

Wie betaalt het onderzoek en de behandeling?

Het eerste bloedonderzoek is gratis. Heeft u tijdens de zwangerschap vervolgonderzoek of een behandeling nodig vanwege hepatitis B? De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Bespreek uw vragen met uw zorgverzekeraar.
Na de geboorte krijgt uw kind een aantal vaccinaties. De overheid betaalt deze vaccinaties. Na de laatste vaccinatie krijgt uw kind bloedonderzoek om te controleren of het is beschermd tegen hepatitis B. Uw zorgverzekering betaalt de kosten van dit bloedonderzoek. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.