Bent u Rhesus D-negatief? Als uw kind Rhesus D-positief is, kunt u tijdens de zwangerschap antistoffen tegen de bloedgroep van uw kind maken. Daarom krijgt u tijdens de zwangerschap iets meer aandacht.

U bent Rhesus D-negatief. Wat nu?

U krijgt in week 27 een extra bloedonderzoek. Dit onderzoek beantwoordt twee vragen:

 1. Heeft u antistoffen tegen bloedgroepen gemaakt?
  Het laboratorium onderzoekt nog een keer of u antistoffen tegen bloedgroepen heeft gemaakt. Als het laboratorium zulke antistoffen vindt, is verder onderzoek nodig. Vraag om informatie bij uw verloskundige of gynaecoloog. Meer informatie over antistoffen tegen bloedgroepen.
 2. Wat is de bloedgroep van uw kind?
  Het laboratorium bepaalt ook de Rhesus D-bloedgroep van het kind. Daarvoor gebruiken zij erfelijk materiaal (DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid)) van uw kind dat in kleine hoeveelheden aanwezig is in uw bloed. Uw verloskundige of gynaecoloog vertelt u welke Rhesus D-bloedgroep uw kind heeft.

  Er zijn twee mogelijkheden:
  1. Uw kind is Rhesus D-negatief. Wat nu?
   U en uw kind hebben dezelfde Rhesus D-bloedgroep. U kunt geen antistoffen maken tegen de Rhesus D-bloedgroep van uw kind, dus hoeft er niets te gebeuren.
  2. Uw kind is Rhesus D-positief. Wat nu?
   U bent Rhesus D-negatief en uw kind is Rhesus D-positief. De kans bestaat dat u antistoffen maakt tegen het bloed van uw kind. U krijgt daarom in week 30 van uw zwangerschap een injectie met anti-Rhesus D-antistoffen. De injectie maakt de kans erg klein dat u zelf antistoffen gaat vormen die de baby ziek kunnen maken. Uw baby merkt niets van deze injectie en loopt geen enkel risico. Na de bevalling krijgt u nog een keer een injectie.

   In bepaalde situaties is het nodig dat u een extra injectie krijgt. Als dit het geval is, zal de verloskundige of gynaecoloog daar meer over vertellen.

Wie betaalt het onderzoek en de behandeling?

Het eerste bloedonderzoek, het bloedonderzoek in week 27 en de anti-D-injecties tijdens de zwangerschap en na de bevalling zijn gratis.
Heeft het laboratorium antistoffen tegen bloedgroepen heeft gevonden? Lees voor informatie over kosten verder onder Antistoffen tegen bloedgroepen.