Het laboratorium onderzoekt of u syfilis heeft. Het kan zijn dat u de syfilis-bacterie bij u draagt zonder dat u dat weet.

Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening (soa Seksueel overdraagbare aandoeningen (Seksueel overdraagbare aandoeningen)) die iemand kan oplopen door onveilig te vrijen. Syfilis, ook wel lues genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie.

Wat merkt u van besmetting?

Kort na besmetting met de syfilis-bacterie ontstaat vaak een zweer op de plaats van besmetting. Dat is meestal rond de vagina, penis, mond of anus. De meeste onbehandelde patiënten krijgen vervolgens last van huiduitslag, verlies van eetlust, misselijkheid, hoofdpijn, koorts, slapeloosheid of spier- en gewrichtspijnen. De ziekte lijkt soms spontaan te genezen, omdat er geen verschijnselen meer zijn. Maar vroeger of later zal de ziekte weer terugkomen. In die tussentijd kunt u ook anderen besmetten.

U heeft syfilis. Wat nu?

Bent u onder begeleiding van een verloskundige of huisarts, dan verwijst deze u meestal door naar de gynaecoloog. Om besmetting van het kind te voorkomen, krijgt u een behandeling met antibiotica (penicilline-injecties).

Voorkom dat u anderen besmet en neem maatregelen. Bespreek met de huisarts of een verpleegkundige van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) hoe u de kans op besmetting van andere mensen in uw omgeving zo klein mogelijk kunt houden. Bespreek met hen ook wanneer u mensen met wie u seks heeft of in het verleden heeft gehad moet waarschuwen.

Kunt u uw kind besmetten?

In het begin van de zwangerschap beschermt de moederkoek (placenta) de baby nog tegen de ziekte. Later in de zwangerschap kunt u uw kind besmetten. Om dat te voorkomen, is het belangrijk dat een behandeling zo vroeg mogelijk start, bij voorkeur voor de 14e week van de zwangerschap.

Behandeling van het kind

Een kind van een moeder met syfilis wordt na de geboorte onderzocht op syfilis. Zo nodig krijgt het kind antibiotica toegediend.

Mag u borstvoeding geven?

Als u zweertjes heeft op uw borst door syfilis, kunt u uw kind besmetten. Heeft u geen zweertjes dan kunt u uw kind ook niet besmetten en kunt u borstvoeding geven.

Wie betaalt het onderzoek en de behandeling?

Het eerste bloedonderzoek en het bloedonderzoek van u en uw kind na de bevalling zijn gratis.
Heeft u volgens uw (huis)arts vervolgonderzoek of een behandeling nodig vanwege syfilis? De kosten hiervan vallen onder uw zorgverzekering. Het kan zijn dat u de kosten geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Dit is afhankelijk van de hoogte van het eigen risico van uw zorgverzekering en hoeveel u hiervan al heeft gebruikt. Bespreek uw vragen met uw zorgverzekeraar.
Heeft uw kind na de geboorte vervolgonderzoek of een behandeling nodig vanwege syfilis? Uw zorgverzekering betaalt de kosten van dit bloedonderzoek. Het eigen risico van uw zorgverzekering geldt niet voor kinderen onder de 18 jaar.

Meer informatie

• Meer informatie over syfilis vindt u op de site van Soa Aids Nederland
• Seksueel overdraagbare aandoening (soa)
• Zwangerschap en infectieziekten