Het doel van het counselingsgesprek is om de zwangere (en haar partner) te begeleiden om een weloverwogen geïnformeerde beslissing te nemen over het wel of niet laten uitvoeren van prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ). De counselor begeleidt een zwangere zodat zij de informatie, inclusief de mogelijke uitslagen, begrijpt en kan wegen.   

Een geïnformeerde keuze:

  • is gebaseerd op relevante en juiste kennis van de zwangere; 
  • wordt gemaakt en uitgevoerd in overeenstemming met haar normen en waarden.
Op de afbeelding staat een illustratie van een vrouw met de teksten 'dit sluit aan op mijn normen en waarden', 'Ik heb voldoende kennis', 'Ik heb gedaan wat ik van plan was'

Verloskundig zorgverleners mogen alleen counselen als ze een kwaliteitsovereenkomst hebben met een Regionaal Centrum. Zie ook de kwaliteitseisen counseling prenatale screening. Om te kunnen counselen over prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) is het volgen van (bij)scholing verplicht.