Het document “Aanvraagformulier en toestemming ouders gebruik restant hielprikbloed t.b.v. diagnostiek” gebruikt u om een verzoek te doen voor het gebruik van restant hielprikbloed ten behoeve van nader diagnostisch onderzoek, en bevat tevens een toestemmingsformulier voor de ouders.

Gerelateerde onderwerpen