Deze informatiebrief mét toestemmingsformulier voor ouders is nodig om een verzoek te doen voor het bewaren van overgebleven hielprikbloed bij - 80°C tot 12 jaar na de bloedafname.