In de eerste week na de geboorte worden een paar druppels bloed afgenomen uit de hiel van je kind. Het laboratorium onderzoekt het bloed op een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziekten.

Waarom de hielprik?

De hielprik is belangrijk voor je kind. Met het hielprikonderzoek kunnen ernstige ziekten worden ontdekt. Deze zijn meestal niet te genezen, maar wel te behandelen. Bijvoorbeeld met medicijnen of een dieet. Als een ziekte snel na de geboorte wordt ontdekt, kan de behandeling ook snel beginnen. Dit kan ernstige schade aan de lichamelijke en verstandelijke ontwikkeling van je kind voorkomen.

Wanneer krijgt je kind de hielprik?

Je kind krijgt de hielprik in de eerste week na de geboorte. Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg komt daarvoor bij je thuis. Soms wordt er van tevoren een afspraak gemaakt, maar vaak komt de medewerker gewoon langs.

Hoe gaat de hielprik?

Je kind krijgt een prik in de hiel met een speciaal apparaatje. De hielprikmedewerker vangt een paar druppels bloed op op een hielprikkaart. Je kind kan even gaan huilen.

Video: de hielprik bij ouders thuis

Bekijk de video ‘De hielprik bij ouders thuis.’

Hielprik voor de baby in een beeldverhaal

Bekijk het beeldverhaal. Dat is er ook in het Oekraïens, Russisch, Arabisch, Turks, Farsi, Tigrinya en Somalisch.

De uitslag

De uitslag van de hielprik is binnen vijf weken bekend. Meestal is de uitslag goed. Je krijgt dan een brief van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Is de uitslag niet goed? Dan neemt de huisarts zo snel mogelijk contact met je op.

Vervolgonderzoek

Is de uitslag niet goed? Het is dan nog niet zeker dat je kind een ernstige ziekte heeft. Eerst is vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig. Pas daarna weet je wat er precies aan de hand is.

Wat kost de hielprik?

Je betaalt niets voor de hielprik. Lees hier over de kosten van vervolgonderzoek of behandeling.

Wat je verder nog moet weten

Tijdens de zwangerschap krijg je van de verloskundige of gynaecoloog voorlichting over de hielprik. Je krijgt dan ook een folder: Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen. Ook bij de aangifte van geboorte krijg je informatie over de hielprik.
Meedoen aan de hielprik is vrijwillig. De hielprikmedewerker vraagt je om toestemming, voordat je kind de hielprik krijgt.
Het laboratorium bewaart de hielprikkaart na het onderzoek vijf jaar voor wetenschappelijk onderzoek, als ouders daar bij de afname van de hielprik toestemming voor geven.
De uitslag van de hielprik komt in een landelijk informatiesysteem.