Het doel van de hielprik is om zieke kinderen op te sporen. Dit zijn onder anderen kinderen met sikkelcelziekte. Maar uit de hielprik kan ook blijken dat een kind drager is van sikkelcelziekte. Sikkelcelziekte is een vorm van erfelijke bloedarmoede.

Dragerschap van sikkelcelziekte geeft geen klachten. Een kind dat drager is van sikkelcelziekte is dus niet ziek en merkt er zelf niets van.
 

Wanneer is een kind drager van sikkelcelziekte?

Een kind is drager van sikkelcelziekte als hij of zij deze aanleg heeft geërfd van een van de ouders.
Zijn de vader en de moeder allebei drager van sikkelcelziekte? Dan is er een kans dat zij een kind krijgen dat sikkelcelziekte heeft. Deze kans is bij elk kind dat zij samen krijgen 25 procent (één op vier).
Het kan voor ouders dus belangrijk zijn om te weten of zij allebei drager zijn van sikkelcelziekte. Vooral als zij nog meer kinderen willen.
Is jouw kind drager van sikkelcelziekte? Dan kan de huisarts jouw bloed ook laten onderzoeken op dragerschap van sikkelcelziekte.
Lees meer over wat dragerschap sikkelcelziekte voor jou en jouw kind betekent.

 

Wil je het weten als je kind drager is van sikkelcelziekte?

Uit de hielprik kan blijken dat je kind drager is van sikkelcelziekte. De medewerker van de hielprik zal vragen of je het wilt weten als blijkt dat je kind drager is van sikkelcelziekte. Hij of zij noteert het antwoord op de hielprikkaart.
Als je dit wilt weten, dan krijg je bericht als je kind drager is van sikkelcelziekte.