Met het bloed uit de hielprik kan een aantal ernstige, zeldzame aangeboren ziekten worden opgespoord. Hoe eerder deze ziekten worden ontdekt, hoe beter. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

Soms is er te weinig bloed om het onderzoek in het laboratorium goed te kunnen doen. Dan wordt de hielprik herhaald. De screener komt snel nog een keer bij u langs.

In de hiel zitten haarvaatjes. Het is gemakkelijk en veilig om hier met een hielprik voldoende bloed uit te halen. Op deze manier hoeft er niet in een bloedvat geprikt te worden. De vinger van een baby is nog te klein voor een vingerprik.
Als een prik in de hiel onmogelijk is, bijvoorbeeld omdat beide voetjes zijn ingegipst, wordt gekeken welke andere plek geschikt is. Dan voert een arts de prik uit.

Het bloed uit de hielprik wordt onderzocht op verschillende ziekten. Hoe eerder deze ziekten worden ontdekt, hoe beter het is. Zo kan zeer ernstige schade aan de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van uw kind worden voorkomen of beperkt.

Nee, dat verschilt per land. Verhuizen ouders met hun baby naar Nederland? Het kan dan zijn dat hun kind in het buitenland niet gescreend is op alle ziekten die in Nederland via de hielprik worden opgespoord. De ouders krijgen dan het advies om de hielprik in Nederland te laten herhalen. Dit kan alleen als hun kind nog geen half jaar oud is.
Voor sommige ziekten die via de hielprik worden opgespoord, is het belangrijk dat de hielprik snel na de geboorte wordt uitgevoerd. Als een kind ouder is dan een week heeft de hielprik voor deze ziekten weinig zin meer. Voor andere ziekten is snelle opsporing iets minder belangrijk. Daarom kunnen kinderen die verhuisd zijn uit het buitenland de hielprik krijgen tot ze een half jaar oud zijn.

Sikkelcelziekte is een erfelijke ziekte van de rode bloedcellen. Hierdoor ontstaan bloedarmoede en pijnaanvallen.
Hemoglobine is de rode bloedkleurstof. Deze kleurstof zit opgeslagen in de bloedlichaampjes en zorgt voor de rode kleur.
Bij sikkelcelziekte maakt het lichaam abnormaal hemoglobine aan. Door dit abnormale hemoglobine ontwikkelen zich rode bloedcellen die de vorm van een sikkel hebben (de vorm van de letter C). Deze sikkelcellen bewegen zich door hun vorm niet zo gemakkelijk door de bloedvaten. Ze zijn minder flexibel en klonteren vaak samen. Deze klontjes blokkeren de bloedstroom en kunnen pijn en orgaanschade veroorzaken. De milt raakt hierbij ook beschadigd, waardoor sommige bacterie infecties levensgevaarlijk kunnen verlopen.
Klachten van sikkelcelziekte zijn meestal goed te behandelen, maar de ziekte leidt vaak tot blijvende orgaanschade in de loop van het leven.

Is er 7 dagen na de geboorte nog niemand bij u thuis geweest om de hielprik af te nemen? Neem dan onmiddellijk contact op met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVPDienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ) in uw regio.

PANDA staat voor psychosociale aspecten (uitbreiding) neonatalena de geboorte hielprikscreening. Het is een onderzoek naar de vraag wat ouders en professionals in Nederland van de hielprik vinden en hoe zij de hielprik ervaren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Amsterdam UMCUniversitair Medisch Centrum en TNO. De resultaten worden in de loop van 2021 verwacht.
Meer informatie over de PANDA-studie.