Na de hielprik onderzoekt een laboratorium het bloed van uw baby. Daaruit kan blijken dat uw kind mogelijk een ernstige ziekte heeft. Dit noemen we een afwijkende uitslag. Bij een afwijkende uitslag neemt uw huisarts zo snel mogelijk contact met u op. 

Het is dan nog niet zeker dat uw kind een ernstige ziekte heeft. Eerst is een vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig. Pas daarna is duidelijk wat er precies aan de hand is. 
 

Wat houdt het vervolgonderzoek in?

Als vervolgonderzoek in het ziekenhuis nodig is, neemt de huisarts contact met u op. De huisarts stuurt u door naar het juiste ziekenhuis. 
Vaak is het van belang dat u binnen 48 uur het ziekenhuis bezoekt met uw kind. In het ziekenhuis heeft u eerst een gesprek met een kinderarts. Daarna wordt uw kind onderzocht. U hoort wanneer u de uitslag van dit onderzoek krijgt. Het kan zijn dat uw kind even in het ziekenhuis moet blijven.
Bekijk voor meer informatie de folder Extra onderzoek na de hielprik.
 

De uitslag van het vervolgonderzoek na de hielprik

 • Uw kind heeft een ziekte
  Uit het vervolgonderzoek kan blijken dat uw kind een van de ziekten heeft waarop is getest. De kinderarts zal u uitleggen wat de ziekte inhoudt. Ook zal de arts u vertellen hoe de ziekte kan worden behandeld. Uiteraard kunt u uw vragen tijdens dit gesprek aan de arts stellen.

 • Uw kind heeft geen ziekte
  Soms blijkt uit het vervolgonderzoek dat uw kind geen van de ziekten heeft waarop is getest. Ook al leek het hier na de uitslag van de hielprik wel op. Als u zich toch zorgen maakt, neem dan contact op met uw huisarts.

Tips voor in het ziekenhuis

 • Schrijf uw vragen op, voordat u naar de kinderarts in het ziekenhuis gaat. Dat kan u helpen om in het gesprek alle informatie te krijgen die u wilt hebben.
 • Bedenk op welke vragen u in ieder geval een antwoord wilt hebben, zoals:
  - Om welke ziekte gaat het?
  - Welke behandeling is mogelijk? 
  - Wat zijn de vooruitzichten? 
  - Waar moet ik op letten? 
  - Wat kan ik zelf doen? 
 • Vraag om duidelijke uitleg. Het is belangrijk dat u alle informatie goed begrijpt.
 • Twee horen meer dan één. Ga daarom samen met uw partner of neem een ander vertrouwd persoon mee naar het ziekenhuis.