Je kunt te maken krijgen met verschillende zorgverleners en organisaties. Wie werken er allemaal mee aan de hielprik?

  • De verloskundige geeft uitleg over de hielprik en geeft je de folder Hielprik en gehoortest bij pasgeborenen.
  • De gemeente geeft de geboorteaangifte van je kind door aan het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), zodat de hielprik zo snel mogelijk kan worden afgenomen.
  • Een medewerker van de jeugdgezondheidszorg of de verloskundige voert de hielprik uit.
  • Is er na 7 dagen na de geboorte van je kind nog geen hielprik afgenomen? Bel dan met de Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (DVP) van het RIVM  in jouw regio.
  • Een laboratorium onderzoekt het bloed van de hielprik op een aantal ernstige, zeldzame ziekten.
  • De huisarts verwijst je door naar een ziekenhuis als uit het onderzoek blijkt dat je kind misschien een van de ziekten heeft waarop is gescreend.
  • Is er een vervolgonderzoek nodig? Dan vindt dat plaats in een ziekenhuis. Daarbij word je begeleid door een kinderarts.
  • In overleg met de kinderarts kun je verwezen worden naar de afdeling klinische genetica voor erfelijkheidsvoorlichting en -advies.
  • De landelijke coördinatie van de hielprik is in handen van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM.
  • Verblijft je baby in de eerste week na de geboorte in het ziekenhuis? Dan wordt de hielprik door een ziekenhuismedewerker uitgevoerd.