Na 7 dagen nog geen hielprik

Is er 7 dagen na de geboorte van uw kind nog geen hielprik gedaan? 
Neem dan contact op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s )-kantoor in uw regio.
U vindt de contactgegevens hieronder. 

Algemene vragen over de hielprik

Heeft u vragen over de hielprik? 
Neem dan contact op met uw verloskundige of met het RIVM-DVP-kantoor in uw regio.
U vindt de contactgegevens hieronder.

Vragen over de hielprik van uw kind

Belt u met het RIVM-DVP-kantoor voor informatie over de hielprik van uw kind?
Om telefonisch informatie te kunnen ontvangen heeft u uw BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer )-nummer en het BSN-nummer van uw kind nodig. Ook heeft u het hielprikkaartnummer nodig. Het hielprikkaartnummer vindt u rechts boven op de envelop die de screener na het uitvoeren van de hielprik aan u heeft gegeven.

Regiokantoor RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-DVP Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s (Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s ) Noord-Oost

(Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland)
Postbus 7020
8007 HA Zwolle
088-6898951
dvpnoordoost@rivm.nl 

Regiokantoor RIVM-DVP West

(Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland)
Postbus 654
2700 AR  Zoetermeer
088-6898931
dvpwest@rivm.nl 

Regiokantoor RIVM-DVP Zuid

(Noord-Brabant, Limburg en Zeeland)
Postbus 4151
5604 ED Eindhoven 
088–6898941
dvpzuid@rivm.nl

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over de uitvoering van de hielprik? Neem dan contact op met de organisatie die de hielprik heeft uitgevoerd.

Heeft u een klacht over de hielprik in het algemeen? Volg dan de klachtenregeling van het RIVM.