Deze folder informeert u over de hielprik en de gehoorscreening bij pasgeborenen. U leest hoe deze testen worden uitgevoerd en waar u terecht kunt voor meer informatie. De folder is ook beschikbaar in het Engels, Turks, Arabisch en Pools.

voorkant van de folder over de gehoortest en hielprik bij pasgeborenen