Bij wetenschappelijk onderzoek met tot het kind herleidbaar restant hielprikbloed, is altijd toestemming nodig van de ouders, voor dit specifieke onderzoek. De onderzoeker informeert de ouders over het onderzoek door middel van een informatiebrief. Voor deze informatiebrief is een modeltekst beschikbaar die gebruikt kan worden als inleiding.

Gerelateerde onderwerpen