In opdracht van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM-CvBCentrum voor Bevolkingsonderzoek ) stelt TNO elk jaar een landelijke monitor op, met daarin de kerncijfers van de neonatalena de geboorte hielprikscreening. Daarnaast verschijnt ook elk jaar een verdiepend evaluatierapport, eveneens opgesteld door TNO.

De monitoring en evaluatie van de neonatale hielprikscreening vindt plaats aan de hand van de indicatorenset. De indicatorenset sluit aan bij de kwaliteitseisen die voor het programma zijn vastgesteld. 

Monitoring

De monitor van de neonatale hielprikscreening beschrijft met kerncijfers hoe de NHSneonatale hielprikscreening in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de hielprik, het aantal verwezen kinderen en de diagnose bij deze kinderen. Zo is te zien of de programmaonderdelen van de neonatale hielprikscreening goed functioneren en of er maatregelen genomen moeten worden om het programma beter te laten presteren.

De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2019.

Monitor Neonatale Hielprikscreening 2019.

Sinds 2016 verschijnt de monitor ook in het Engels.

The newborn blood spot screening in the Netherlands monitor 2019.

Ook de hielprikscreening in Caribisch Nederland wordt door TNO gemonitord.

Monitor van de neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland 2019.

Evaluatie

Naast de monitor wordt er jaarlijks een verdiepend evaluatierapport van de neonatale hielprikscreening opgesteld, eveneens in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

In dit rapport gaat TNO voor de betrokken professionals nader in op de resultaten van de indicatoren over het diagnostische traject. Bij welke kinderen verwezen uit de screeningonderzoek wordt welke diagnose gesteld? En zijn de diagnose en behandeling tijdig ingezet? Het meest recente evaluatierapport gaat over kinderen geboren in 2019.

Evaluatierapport van de neonatale hielprikscreening 2019.