In opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM- CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek )) stelt TNO elk jaar een landelijke monitor op, met daarin de kerncijfers van de neonatale na de geboorte (na de geboorte ) hielprikscreening. Daarnaast verschijnt ook elk jaar een verdiepend evaluatierapport, eveneens opgesteld door TNO.

De monitoring en evaluatie van de neonatale hielprikscreening vindt plaats aan de hand van de indicatorenset. De indicatorenset sluit aan bij de kwaliteitseisen die voor het programma zijn vastgesteld. 

Monitoring

De monitor van de neonatale hielprikscreening beschrijft met kerncijfers hoe de NHS neonatale hielprikscreening (neonatale hielprikscreening ) in het voorafgaande jaar is verlopen. Bijvoorbeeld de deelname aan en de tijdigheid van de hielprik, het aantal verwezen kinderen en de diagnose bij deze kinderen. Zo is te zien of de programmaonderdelen van de neonatale hielprikscreening goed functioneren en of er maatregelen genomen moeten worden om het programma beter te laten presteren.

De meest recente monitor gaat over kinderen die geboren zijn in 2020:
Monitor Neonatale Hielprikscreening 2020

De monitor verschijnt ook in het Engels:
The newborn blood spot screening in the Netherlands monitor 2020

Ook de hielprikscreening in Caribisch Nederland wordt door TNO gemonitord:
Monitor van de neonatale hielprikscreening in Caribisch Nederland 2020

Evaluatie

Naast de monitor wordt er jaarlijks een verdiepend evaluatierapport van de neonatale hielprikscreening opgesteld, eveneens in opdracht van het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek.

In dit rapport gaat TNO voor de betrokken professionals nader in op de resultaten van de indicatoren over het diagnostische traject. Bij welke kinderen verwezen uit de screening onderzoek (onderzoek ) wordt welke diagnose gesteld? En zijn de diagnose en behandeling tijdig ingezet?

Het meest recente evaluatierapport gaat over kinderen geboren in 2020:
Evaluatierapport van de neonatale hielprikscreening 2020