Onderzoekers en medisch specialisten kunnen een verzoek indienen tot het nader gebruik van data of van restant hielprikbloed. De volgende twee pagina’s geven hier meer informatie over.

Voor het indienen van een verzoek tot het gebruik van restant hielprikbloed en/of gegevens is de Procedure verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed en/of hielprikgegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek vastgelegd.
Daarnaast zijn er Algemene voorwaarden voor nader gebruik van hielprikbloed en gegevens.

Werkgroep Onderzoek NHS (WONHS)

Verzoeken tot het gebruik van restant hielprikbloed en/of gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden besproken in de Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (WONHS Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening)).

Vergaderdata Deadline indienen verzoek
14 maart 2024 13 februari 2024
27 juni 2024 28 mei 2024
10 oktober 2024 10 september 2024
12 december 2024 12 november 2024

Agendering is onder voorbehoud en vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid van het verzoek. Een vooraankondiging dat u een aanvraag wilt indienen is gewenst in verband met het goed kunnen plannen van de vergaderingen.

Overzicht gehonoreerde aanvragen

Als een verzoek is gehonoreerd, dan wordt dit verzoek gepubliceerd in het overzicht van gehonoreerde onderzoeksaanvragen.