Onderzoekers en medisch specialisten kunnen een verzoek indienen tot het nader gebruik van data of van restant hielprikbloed. De volgende twee pagina’s geven hier meer informatie over.

Voor het indienen van een verzoek tot het gebruik van restant hielprikbloed en/of gegevens is de Procedure verzoek tot gebruik van restant hielprikbloed en/of hielprikgegevens t.b.v. wetenschappelijk onderzoek vastgelegd.
Daarnaast zijn er Algemene voorwaarden voor nader gebruik van hielprikbloed en gegevens.

Werkgroep Onderzoek NHS (WONHS)

Verzoeken tot het gebruik van restant hielprikbloed en/of gegevens voor wetenschappelijk onderzoek worden besproken in de Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (WONHS Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening (Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening )).

Vergaderdata Deadline indienen verzoek
1 december 2022 8 november 2022
9 maart 2023 20 februari 2023
8 juni 2023 15 mei 2023
5 oktober 2023 11 september 2023
7 december 2023 13 november 2023

Agendering is onder voorbehoud en vindt plaats op volgorde van binnenkomst en compleetheid van het verzoek. Een vooraankondiging dat u een aanvraag wilt indienen is gewenst in verband met het goed kunnen plannen van de vergaderingen.

Overzicht gehonoreerde aanvragen

Als een verzoek is gehonoreerd, dan wordt dit verzoek gepubliceerd in het overzicht van gehonoreerde onderzoeksaanvragen.