Het document “Aanvraagformulier en toestemming ouders gebruik restant hielprikbloed t.b.v. diagnostiek, en tot 12 jaar bewaren” gebruikt u om een verzoek te doen voor het gebruik van restant hielprikbloed ten behoeve van nader diagnostisch onderzoek, en bevat tevens een toestemmingsformulier voor de ouders, waarbij zij eveneens toestemming kunnen geven voor het langer bewaren van het bloed.

Gerelateerde onderwerpen