Het document “Aanvraagformulier en toestemming herleidbaar restant hielprikbloed plus gegevens voor wetenschappelijk onderzoek” gebruikt u om een verzoek te doen voor het nader gebruik van herleidbaar hielprikbloed ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, en bevat tevens een toestemmingsformulier voor de ouders, waarbij zij eveneens toestemming kunnen geven voor het langer bewaren van het bloed.