Aanvraagformulier en toestemming herleidbaar restant hielprikbloed WO, en bewaren tot 16 jaar. Het aanvraagformulier is een hulpmiddel voor de WONHS Werkgroep Onderzoek Neonatale Hielprikscreening en treedt – in geval van tegenstrijdigheid – in geen enkel geval in de plaats van de inhoud van het onderzoeksprotocol.