Uw kind kan kort na de geboorte meedoen aan de hielprikscreening. Dit kan alleen als u hiervoor toestemming geeft. Ook krijgt u bij de bloedafname de vraag of u bezwaar hebt tegen het bewaren van het restant hielprikbloed. Dit bloed kan worden gebruikt voor anoniem wetenschappelijk onderzoek. Screening mag alleen met uw toestemming.

Wilt u meer informatie over uw rechten in de zorg?

Meer informatie over uw rechten in de zorg vindt u op de volgende websites: