Het document “Aanvraagformulier en toestemming herleidbaar restant hielprikbloed plus gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, en bewaren tot 12 jaar” gebruikt u om een verzoek te doen voor het nader gebruik van herleidbaar hielprikbloed én gegevens ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek, en bevat tevens een toestemmingsformulier voor de ouders, waarbij zij eveneens toestemming kunnen geven voor het langer bewaren van het bloed.