Onderzoek laat zien dat het tijdig starten van de behandeling belangrijk is voor de ontwikkeling van een kind met matig gehoorverlies.  

In onderstaande vijf filmpjes vertellen een audioloog, gezinsbegeleider en onderzoeker waarom dit zo belangrijk is en delen twee gezinnen hun ervaringen. Let op, je kunt de filmpjes van links naar rechts met de pijltjes bekijken.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met uw audioloog of ga naar www.nsdsk.nl  

Hieronder vind je een compilatie van bovenstaande filmpjes

Compilatie

Voice-over: Dit zijn Mirjam en Félice. Tijdens de gehoorscreening werd duidelijk dat Félice minder goed hoort.

Mirjam: Nou, wij vonden natuurlijk wel even schrikken, want je verwacht het niet. Je wil het beste voor je kind dus toen zijn we door gegaan naar de audioloog.

Audioloog: Het eerste wat hier gedaan wordt is een uitgebreid gehooronderzoek. Hoe ernstig is het? En is het blijvend? Want in dat geval moet je er wat aan doen.

Audioloog: Matig gehoorverlies bij een kind betekent dat het kleine klankverschillen in de spraak niet kan waarnemen. En dat zit hem in een aantal spraakklanken, zoals de ‘t’, de 'd', de ’s’ en de 'f'. Dan kan het dus bijvoorbeeld niet horen dat 'eten' en 'eden' verschillend klinken. En dat betekent dat de hersenen zich op dat stukje niet kunnen ontwikkelen. Het is dus erg van belang dat je zo vroeg mogelijk start met die behandeling.

Audioloog: En het advies voor de behandeling is eigenlijk altijd: het gebruik van hoortoestellen en gezinsbegeleiding. Die twee maken dat de ontwikkelingskansen voor jouw kind zo goed mogelijk zijn.

Joke: Als je hoort dat je kindje matig slechthorend is, dan is je kind ook nog steeds matig goedhorend. Dat kan je zelf ook een beetje in verwarring brengen. En dan is het best fijn dat er een professional bij je thuis is die ook eens kan laten horen hoe het is als je slechthorend bent. En die mee kan denken in wat hoort ‘ie nou wel en wat hoort ‘ie nou niet.

Joke: Dus we gaan echt kijken samen wat kunnen we doen om je kind te helpen om die taal en spraak en die communicatie zo goed mogelijk te gaan ontwikkelen.

Mirjam: Ja, het is gewoon heel prettig dat je je vragen kan stellen aan zo iemand. En dat ze meekijkt en meedenkt.

Joke: We kijken als gezinsbegeleider ook naar de woonomgeving, dus bijvoorbeeld: Hoe is je woonkamer? Hoe is de akoestiek? Waar staat de box? Kan hij alles lekker zien vanuit waar die ligt? Kan die lekker meedoen van daaruit?

Joke: Ja, soms zie je wel twijfel bij ouders.

Mirjam: Ja, je denkt dus inderdaad wel van: ‘hè is het nodig?’

Joke: Je ziet je kind reageren en toch heb je een hoortoestel nodig. Die verwarring die zie je bij ouders, maar die zie je ook soms bij de omgeving van ouders: bij opa’s en oma’s of bij anderen die meekijken.

Mirjam: Soms krijg je reacties als dat mensen bijvoorbeeld zeggen: ‘Ze reageert heel goed op als ik tegen haar praat.' Dat is best vervelend, want ze hoort natuurlijk wel, alleen ze hoort niet goed.

Joke: Het is ook de informatie die de professional kan geven aan de omgeving van je kind kan een groot verschil maken voor hoe mensen zich aanpassen.

Mirjam: Ja, het helpt gewoon. Je voelt je meer gesteund, denk je.

Joke: De keuze voor een hoortoestel is echt een keuze met je hoofd. Voor het vormen van woordbeelden, voor het horen van patronen in klanken die samen een woord vormen. Je moet echt bedenken van:‘ja dit is het beste voor mijn kind?’. En van daaruit kiezen voor hoortoestellen en gaan we ook aan de gang met het wennen en het dragen.

Mirjam: We geloven dat alle moeite die we er nu instoppen, dat ze daar later veel voordeel van heeft.

Evelien: In ons onderzoek hebben we gekeken naar de ontwikkeling van matig slechthorende kinderen. Uit ons onderzoek blijkt dat matig slechthorende kinderen meer moeite hebben met het leren van taal. Dat betekent eigenlijk dat je het contact met andere kinderen, dat dat best lastig is. En wat we zien is dat zij het wat moeilijker vinden om zich te verplaatsen in een ander.

Evelien: En daarom is het heel belangrijk dat ouders vroeg starten met behandeling. We weten, uit onderzoek, dat als ouders in de eerste zes maanden na de geboorte starten met behandeling, dat is bijvoorbeeld het dragen van hoortoestellen, maar ook gezinsbegeleiding, dan zien we dat die kinderen een betere ontwikkeling doormaken dan wanneer ouders starten na die zes maanden.

Evelien: En daarnaast is het belangrijk dat ouders praten over emoties, over gevoelens en dat zij vaak voorlezen. Voorlezen is ontzettend goed om te doen.

Voice-over: Bij Fien werd als baby matige slechthorendheid vastgesteld en haar ouders begonnen direct met de behandeling.

Suzan: Het heeft heel veel tijd en heeft heel veel energie gekost, maar we zijn heel erg blij dat we het gedaan hebben.

Fien: Het gehoorapparaatje is wel belangrijk, want nu kan ik het veel beter horen en als ik die niet had, had ik het veel minder goed gehoord.

Suzan: Wij hebben nog een jongere dochter van vier die ook slechthorend is. Omdat we zagen dat het met Fien zo goed ging, zijn we dat traject gewoon nogmaals helemaal ingegaan.

Fien: Vroeger gebruikten we wel best veel gebaren, alleen nu gebruiken we het wel wat minder, maar soms nog wel. Het helpt me wel, ja.

Suzan: Ik denk dat je als ouder vooral natuurlijk gewoon wil dat je kind gelukkig is. Weet je, wat wij nu ook heel erg fijn vinden is dat ze gewoon in het dorp d’r vriendinnetjes heeft en dat ze gewoon eigenlijk meegaat zoals ook goedhorende kinderen.