Wat gebeurt er met de gegevens van de gehoortest? Je kind kan kort na de geboorte meedoen aan de gehoortest. Hier lees je hoe je informatie krijgt, hoe je toestemming geeft en wat er gebeurt met je gegevens.

Waarom zou je kind meedoen aan de gehoortest?

Een goed gehoor is belangrijk voor de ontwikkeling van de taal en voor het leren praten. Als een kind andere mensen niet goed verstaat en niet goed kan praten, kan dat problemen geven bij het leren op school. Ook kan daardoor het leggen van contacten met anderen moeilijk zijn. Met de gehoortest kan een afwijking aan het gehoor sneller worden ontdekt. Hoe eerder dat gebeurt, hoe sneller de behandeling kan beginnen. Hoe sneller hoe beter voor de taalspraakontwikkeling.

Denk je erover om je kind mee te laten doen aan de gehoortest?

Het is prettig om te weten wat je kunt verwachten van de test. Als je alle informatie hebt, kun je zelf beslissen of je wel of niet wilt meedoen.


Hoe krijg je informatie?

Tijdens de zwangerschap

Van je verloskundige of gynaecoloog krijg je een folder met informatie over de gehoorscreening bij pasgeborenen. In deze folder vind je ook informatie over de hielprikscreening. In de folder krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:

 • Waarom is een gehoortest bij pasgeborenen belangrijk?
 • Wanneer krijgt je kind een gehoortest?
 • Hoe werkt de gehoortest?
 • Zijn er risico’s aan de gehoortest verbonden?
 • Is er een behandeling als mijn kind niet goed hoort?

Na de geboorte

Als je kind geboren is, geef je het kind aan op het gemeentehuis. Dan krijg je de folder nog een keer aangeboden.
Meestal komt een medewerker van het consultatiebureau bij je thuis langs om de gehoortest te doen. Je krijgt van hem of haar ook nog uitleg. In sommige regio’s krijgt je kind de gehoortest op het consultatiebureau.
Ligt je kind in het ziekenhuis? Dan krijgt je kind de gehoortest als hij of zij weer thuis is. Als je kind heel lang in het ziekenhuis ligt, voert de medewerker van het consultatiebureau de gehoortest in het ziekenhuis uit.

Moet je kind meedoen, of mag het?

Je beslist zelf of je kind meedoet met de gehoortest of niet. Begrijp je nog niet alles? Vraag dan om uitleg aan de screener. Beslis daarna pas of je wel of niet meedoet.

Als je wilt meedoen, moet je toestemming geven

Wil je de gehoortest voor je kind? Zeg dat dan tegen de screener (een medewerker van het consultatiebureau) die de gehoortest komt uitvoeren.
Wil je geen gehoortest voor je kind? De screener schrijft dat op in het dossier van je kind. Je hoeft niet bang te zijn dat zorgverleners op het consultatiebureau dan anders met jou of je kind omgaan.

Verder lezen?

Wie betaalt de screening onderzoek (onderzoek)?

De overheid betaalt de screeningen. De overheid vindt het namelijk belangrijk dat je de screening kunt krijgen als je dat wilt. Je hoeft de screening dus niet zelf te betalen.

Wat gebeurt er met de gegevens van de screening?

 • De gegevens van de gehoortest bij je kind komen in een informatiesysteem dat speciaal is opgezet voor de gehoortest. Dit systeem is goed beveiligd. Toegang is alleen mogelijk voor degenen die het voor de zorg voor je kind nodig hebben.
 • De uitslagen van de gehoortest komen in het digitaal dossier van je kind bij het consultatiebureau.

Waarom komen de gegevens van je kind in een informatiesysteem?

 • Zodat de medewerkers van het consultatiebureau weten wie er gescreend moeten worden.
 • Om bij te houden of alle kinderen gescreend zijn (als de ouders toestemming hebben gegeven).
 • Om te bewaken of de screening op tijd wordt uitgevoerd.
 • Om te bewaken of de screeners de screening goed uitvoeren.
 • Om te controleren of de kwaliteit van de screening wel voldoende is in het hele land.
 • Om te onderzoeken of de screening goed werkt. Bijvoorbeeld: hoeveel slechthorende kinderen sporen we op door de gehoortest? Worden ze op tijd verwezen?
 • Om wetenschappelijk onderzoek mee te doen. Daarmee kun je de screening en de behandeling weer verbeteren. Hiervoor worden alleen anonieme gegevens gebruikt.

Verder lezen?

Wie kunnen de screeningsgegevens van mijn kind inzien?

Alleen degenen die de gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de screening kunnen bij de persoonlijke gegevens en uitslagen in het informatiesysteem van de screening.

Met de gegevens en uitslagen wordt ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers krijgen hiervoor anonieme gegevens, dus zonder BSN Burgerservicenummer (Burgerservicenummer), naam, adres of geboortedatum. Ze hoeven je geen toestemming te vragen.
Soms willen onderzoekers wel weten van wie de uitslagen zijn. Dat mogen ze alleen weten als je daarvoor toestemming geeft aan je JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisatie.

Verder lezen?

Wil je gegevens laten verwijderen?

Wil je niet dat persoonlijke gegevens van je kind in het informatiesysteem blijven staan? Je kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij de jeugdgezondheidsorganisatie (het consultatiebureau). De naam van je kind en andere gegevens worden dan gedurende twee jaar na de gehoortest bewaard in het informatiesysteem en daarna hieruit verwijderd. Vanwege de kwaliteitsbewaking moeten ze twee jaar bewaard blijven.

De uitslagen van de gehoortest komen ook in het digitaal dossier van de jeugdgezondheidszorg (DD JGZ). Ouders kunnen de aanleg van een dossier niet weigeren. Ouders kunnen het dossier wel inzien en vragen om correctie en verwijdering van de gegevens. De arts of verpleegkundige is verantwoordelijk voor het bijhouden van het dossier van het kind dat hij of zij in zorg heeft. Hij of zij kan correctie en verwijdering weigeren in het belang van de zorg voor het kind.

Verder lezen?

Wil je meer informatie over je rechten in de zorg?

Meer informatie over je rechten in de zorg vind je op de volgende websites: