Door meer onderzoek te laten doen, kunt u zeker weten of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. Een ander woord voor vervolgonderzoek is prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) diagnostiek.

Wanneer kunt u kiezen voor vervolgonderzoek?

U kunt vervolgonderzoek krijgen als:

  • als u een ongunstige uitslag hebt gehad van de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ).
  • als er medische redenen zijn (medische indicatie) voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld als u eerder zwanger bent geweest van een kind met down-, edwards- of patausyndroom. Uw verloskundig zorgverlener kan u hier meer over vertellen.

Denkt u erover om uw zwangerschap te beëindigen? Dan is het belangrijk om eerst vervolgonderzoek te laten doen om zeker te weten of uw kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

 

Welke mogelijkheden voor vervolgonderzoek heeft u?

Dit hangt af van welke test u eerst heeft gedaan en hoeveel weken u zwanger bent.

Wilt u meer weten over vervolgonderzoek?

Dan kunt u een uitgebreid gesprek krijgen in een Centrum voor Prenatale Diagnostiek.

Een zorgverlener bij het Centrum voor Prenatale Diagnostiek kan u meer vertellen over de uitslag en wat dit voor uw kind betekent. De zorgverlener bespreekt dan ook met u wat de mogelijkheden zijn. Pas daarna besluit u wat u wilt doen. U kunt besluiten dat u geen vervolgonderzoek wilt. Of dat u dat u dat wel wilt. U bent nergens toe verplicht. U kiest zelf.
 

Veelgestelde vragen over vervolgonderzoek

U kunt alleen direct een vlokkentest of vruchtwaterpunctie laten doen als u daarvoor een medische indicatie hebt. Overleg hierover met uw verloskundige of gynaecoloog.

Nee, u kunt, net als zwangeren die jonger zijn dan 36 jaar, alleen kiezen voor de NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ). Wanneer uit NIPT een afwijkende uitslag komt, kunt u kiezen voor vervolgonderzoek.