Als aanstaande ouders dat willen, kunnen ze hun ongeboren kind laten onderzoeken op een aantal afwijkingen en aandoeningen. Ze kunnen kiezen voor prenatale tijdens de zwangerschap (tijdens de zwangerschap ) screening onderzoek (onderzoek ) op down-, edwards- en patausyndroom (NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test )) en structureel echoscopisch onderzoek (eerste trimester SEO structureel echoscopisch onderzoek (structureel echoscopisch onderzoek ) en tweede trimester SEO).

21-02-2023: Vergunning NIPT afgegeven

21-02-2023: Vergunning NIPT niet-invasieve prenatale test (niet-invasieve prenatale test ) afgegeven

De vergunning is vooralsnog verleend op basis van een eerder advies van de Gezondheidsraad (2020). Vanaf 1 april counsel je de zwangere over de NIPT op basis van de informatie die gegeven is in de factsheets en tijdens het webinar op 7 februari jongstleden. Ga naar het nieuwsbericht.